24 | 07 | 2024

Turvalisus vee peal

3.04.15 toimus 1.a klassis loeng teemal „Turvalisus vee peal". Loengut pidas Päästeameti vanemspetsialist Maila Leete. Tunnis räägiti käitumisreeglitest vee peal soojal aastaajal. Koos avasime õnnetusjuhtumite põhjuseid veel. Lapsed mõistsid, et ujuda võib ja on vaja iga päev. Tihti sõltub ujumisoskusest inimese elu. Maila jutustas, kuidas on vaja teguteseda hädaolukorras.

Tunni lõpus 1.a klassi õpilased koos spetsialistiga töötasid välja rida reegleid turvaliseks käitumiseks vee peal, samuti õpppisid päästevesti õigesti selga panema.

Täname vanemspetsialisti Maila Leetet kasuliku vestluse eest ohutustehnikast vee peal.

1.a klassijuhataja Nadežda Burikova

Безопасность на воде

3.04.15 в 1А классе состоялась учебная лекция на тему «Безопасность на воде»
Провела беседу старший специалист Спасательного Департамента Майла Леете.
На занятии говорили о правилах поведения на воде в тёплое время года. Вместе раскрыли причины несчастных случаев на воде. Ребята поняли, что плавать может и должен каждый. Ведь от умения плавать нередко зависит жизнь человека.
Майла рассказала, как действовать в случае опасности.

В конце занятия учащиеся 1А класса вместе со специалистом выработали ряд правил безопасного поведения на воде, а также учились правильно надевать спасательные жилеты.

Благодарим старшего специалиста Майла Леете за полезную беседу по технике безопасности на воде.

Надежда Бурикова, классный руководитель 1А класса