20 | 06 | 2021

Õppeekskursioon Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumisse.

17.detsembril toimus algkooli keelekümblusklasside sõit Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumisse. Õpilastel oli hea võimalus tutvuda kaevuri elukutse ja põlevkivi kaevandamisega. Alguses oli väike loeng, kus lastele jutustati kaevanduse ajaloost ja kaevurite tööst. Lapsed esitasid ka palju küsimusi, millele said vastused. Siis nad panid kiivrid pähe ja läksid kaevanduskäikudesse. Seal nad astusid läbi erinevatest kaevurite maa-alustest tööpaikadest ning lõhkeainelaost, sõitsid tõelise maa-aluse kaevuriterongiga ja tutvusid mitmesuguse maa-aluse tehnika ning kaevandustehnoloogiatega. Pärast seda õppeekskursiooni sõitsid õpilased Pannjärve tuubiparki, kus nad veetsid lõbusalt aega. Reis oli huvitav ja kasulik kõikidele.

Lahkete võlurite juures külas

13. detsembril käisid 3.a klassi õpilased Narva linnuses lahkete võlurite juures koolis. Lapsed töötasid päkapiku-meisterdaja meistritoas 17. sajandi Põhjaõues. Päkapikk õpetas lapsi tegema jõulumänguasju savist. Samuti rääkis sooja jõulukombe saladusest – kinkida salaja kingitusi.

Päkapikkude ristimine toimus teejoomise ajal lõkke juures. See oli põnev seiklus mängude ja muinasjuttudega. Lapsed lõbutsesid kogu hingest. Kohtumine päkapikkudega jättis unustamatu mulje seiklustest Narva kindluses ja Põhjaõues.

3.a klassijuhtaja Nadežda Burikova

Võit Sudoku linnakonkursil

6. detsembril 2013. aastal toimus Narva Humanitaargümnaasiumis Sudoku konkurss 2.-3.klassi õpilastele. Meie gümnaasiumi esindasid 2.b klassi õpilane Hassan Manžula (õpetaja S. Petrova) ja 3.a klassi õpilane Anastassia Sinitsina (õpetaja N. Burikova).

Alguses toimusid individuaalsed Sudoku täitmise võistlused 2.-3.klassi õpilaste seas. Anastassia Sinitsina (3.a) sai 15 minuti jooksul tööga hakkama ja saavutas 3.klasside seas I koha. Seejärel Anastassia ja Hassan töötasid võistkonnas ja täitsid Kakuro. Meie gümnaasium kogus kõige rohkem punkte ja sai I koha.

Õnnitleme õpilasi kogu hingest ja soovime ka edaspidist edu!

Algklasside õpetaja Nadežda Burikova

Jõulukontsert.

13.detsembril toimus meie koolis keelekümblusklasside Jõulukontsert. Külalisteks olid lapsed lasteaedadest Päikene ja Kakuke. Õpilaste lapsevanemad tulid kontserdile ka. Ürituse valmistasid ette keelekümblusklasside õpetajad Arina Berestova, Jevgenia Kirsanova ja Marta Artemjeva. Kontserdi alguses esinesid koolieelikud lasteaiast Kakuke, siis esinesid õpilased 1.E, 2.E, 3.E, 5.E ja 6.E klassist. Nad laulsid eesti laule talvest ja jõuludest, tantsisid päkapikkude tantse ning laulsid jõulukaraoket . Kontserdi lõpus nii väikesed kui ka suured lapsed tantsisid ühistantsu. Mälestuseks said koolieelikud kingitused, mille algkooli õpilased tegid tööõpetuse tundides. Kontsert toimus eesti keeles ja meeldis kõigile.

Miss Lehv

02. novembril 2013. aastal viis Narva Noorteparlament läbi linnakonkursi „Miss Lehv", milles osales 10 tüdrukut vanuses 7-10 aastat erinevatest linna koolidest. Kesklinna gümnaasiumi esindas 3.b klassi õpilane Jelizaveta Lerner. Meie väike „Printsess Lumivalgeke" võlus žüriid ja pealtvaatajaid oma loomingulise esinemisega. Enda numbris pidi ta laulma, tantsima, mängima dramaatilist Tuhkatriinu rolli ning pärast Lumivalgekest ja õpetajat. Igas rollis oli Liza loomulik ja veetlev. Selle tulemusena võitis Jelizaveta Lerner nominatsioonis „Miss Veetlus". Õnnitleme Lizat!

Мисс Бант

02 ноября 2013 года Нарвский Молодёжный Парламент провёл городской конкурс "Мисс Бант", в котором приняли участие 10 девочек 7-10 лет из разных школ города . Кесклиннаскую гимназию представляла ученица 3в класса Елизавета Лернер. Наша маленькая "Принцесса Белоснежка " очаровала жюри и зрителей своим творческим номером , в котором ей пришлось и спеть ,и станцевать, и сыграть драматическую роль Золушки, а потом принцессы Белоснежки и школьной учительницы. В каждой роли Лиза была естественна и обаятельна. В результате Елизавета Лернер победила в номинации "Мисс Обаяние". Поздравляем Лизу!!!!

Võit videoklippide konkursis „Põnev loodus meie ümber"

26. novembril 2013 olid tehtud vabariikliku videoklippide konkursi kokkuvõtted „Põnev loodus meie ümber", mida organiseeris Keskkonnaamet ning milles osales 6.-9. klasside 96 õpilast 18-st Eesti koolist. Konkursile oli esitatud 29 tööd. Meie gümnaasiumi 6.a klassi õpilased (Anna Pomazan, Polina Petrova ja Natalja Korabljova) esitasid video „Põnev sarapuu". Nende töö kogus kõige rohkem „like" internetis ja oli žürii arvates üks parimaid. Täname kõiki, kes toetasid meie lapsi!

Auhind – 3-päevane tasuta viibimine Keskkonnaameti poolt korraldatud ökolaagris.

Osalemine antud konkursis andis lastele suurepärase võimaluse tunnetada meie kodukoha loodust ning vaatluse ja uurimise meetodil imetleda selle ilu ja mitmekesisust. Tehke järele, see on nii põnev!

6.a klassijuhataja Olga Lutška

korvpallMe saime jälle kuldmedali

Novembri lõpus toimusid Narvas korvpalli meistrivõistlused. Tänu meie tüdrukute jõupingutustele sai 8.- 9. klassi tüdrukute korvpallivõistkond 1. koha Narva linna meistrivõistlustel. Meie kooli võistkonda kuuluvad: Elvira Bers (8.E), Ruta Lobanova (8.E), Alesya Kuzmina (8.A), Maarika Bernard (8.A), Maria Djuna (8.A), Jana Fainitskaja (9.B), Alesja Aleksejeva (8.A)

Õnnitleme kõiki osalejaid ning pedagooge ja täname laste ettevalmistamise eest!

Edukas esinemine FLL poolfinaalis

30. novembril toimus Tartu AHHAA keskuses FIRST LEGO League robotehnika poolfinaal, milles osales 27 võistkonda Eestist ja Lätist. Sel aastal oli võistluste teemaks „Looduse raev". Osalised pidid esitama projekti, mis rääkis ühest loodusõnnetusest ja selle innovatsioonilistest kaitsemeetoditest. Osalised pidid konstrueerima ja programmeerima roboti päästeülesannete täimiseks spetsiaalsel platsil.

Narvast osalesid Humanitaargümnaasiumi ja Kesklinna gümnaasiumi võistkonnad. Meie võistkonna koosseisu kuulusid: Erik Tševõtšelov, Vladimir Nikanorov, Daniil Ivanov, Ilja Bõkov, Mark Zelinski, Aleksei Garanin, Maksim Lõssenkov, juhendaja Vladimir Runin. Mõlemad võistkonnad esinesid edukalt. Humanitaargümnaasium sai I koha nominatsioonis „Roboti disain". Kesklinna gümnaasium sai II koha nominatsioonis „Projekt" ja III koha nominatsioonis „Roboti mängud" ning kõikide esinemiste tulemusena sattus vabariiklikku finaali, mis toimub 2014. aasta märtsis.

Õnnitleme võistlustel osalejaid edu puhul ja täname Kultuuriosakonda abi ja toetuse eest.

Konkurss „Aasta Kadri 2013"

25. novembril toimus Vanalinna Riigikoolis konkurss „Aasta Kadri 2013". Meie gümnaasiumist osales 2.a klassi õpilane Anastassia Kobljakova. Osalised pidid esitlema ennast, esitama luuletuse või laulma laulu, demonstreerima enda kätega kaunistatud kübarat. Nastja tuli võitjaks nominatsioonis „Miss Kadri – teatraalsus" ja sai eriauhinna Narva Kolledži poolt.

2.a klassijuhataja Irina Perevalova

Конкурс «Aasta Kadri 2013"

25 ноября в Ваналинаской государственной школе проходил конкурс «Aasta Kadri 2013". От нашей гимназии принимала участие ученица 2 а класса Коблякова Анастасия. Конкурсантки должны были представить себя, рассказать стихотворение или спеть песню, продемонстрировать шляпку, украшенную своими руками. Настя победила в номинации «Мисс Кадри – театральность» и получила специальный приз от Нарвского колледжа.

Классный руководитель 2 а класса Перевалова И. Е.

Piirkondlik konkurss-näitus „Eesti loomariigi kujutamine paberi abil"

Narva Laste Loomemaja pakkus lastel osaleda piirkondlikul konkursil-näitusel „Eesti loomariigi kujutamine paberi abil" (http://nll.ee). Paljud meie gümnaasiumi algklasside õpilased võtsid konkursist aktiivselt osa. Kokku oli 160 laste tööd Kohtla-Järvelt, Ahtmelt, Narva-Jõesuust ja Narvast. Laste loomingut hindas professionaalne žürii. Kokkuvõtete tegemise käigus valiti välja parimad tööd seitsmes nominatsioonis. 2.b klassi õpilane Diana Kokorkina sai III koha nominatsioonis „Ruumiline kompositsioon" ning sai diplomi ja auhinna. Õnnitleme Dianat ja soovime talle ka edaspidi loomingulist edu!

2.b klassijuhataja Svetlana Petrova