20 | 06 | 2021

Ütleme suitsetamisele EI !

Projekti „Suitsuvaba klass" raames viisid 8.a klassi õpilased läbi klassijuhatajatunni „Suitsetamise kahjulikkusest". See tund toimus rahvusvahelisel suitsetamisvastasel päeval – 21. novembril (novembri kolmas neljapäev). Õpilased tutvusid tubaka levimise ajalooga planeedil, said teada, millistest ohtlikest ainetest koosneb suits, vaatasid vidoklippe haigustest, mida tekitab suitsetamine. Enne üritust osalesid 8.a klassi õpilased küsitluses, milles avaldasid enda isiklikku suhtumist suitsetamisse. Selle uuringu tulemustega võisid õpilased tutvuda presentatsioonis, mille valmistas ette nende klassijuhataja just selleks tunniks. Ürituse lõpus jagunesid õpilased rühmadesse ja tegid plakatid selle kahjuliku sõltuvuse ennetamiseks. Tahaks loota, pärast nähtut ja kuuldut 8.a klassi neiud ja noormehed ei hakka suitsetama.

8.A klassijuhataja Vladislava Avramenko

aeroobikaAeroobikakuninganna konkurss

Sellel laupäeval toimus Aeroobikakuninganna konkurss Narva loomemajas.Aeroobika kuninganna konkursil 5.-12. klassi tüdrukute seas esindasid meie kooli 12.B klassi õpilane – Karina Portnova, 11.A klassi tüdrukud Victoria Meniv, Darina Zamahhova, 7.B klassi õpilane Alina Solovjova ning 5.E klassi – Sofja Morozova. Osalejad esinesid edukalt ja peale selle saavutasid Karina Portnova ja Viktoria Meniv konkursi finaali pääsenu. Õnnitleme kõiki osalejaid suurepärase sporditantsu puhul, aga ka pedagooge laste ettevalmistamise eest.

2013.aasta- kultuuripärandi aasta

Keelekümblusklasside õpilased osalevad aktiivselt erinevates üritustes, mida korraldatakse kultuuripärandi aasta raames.

14. septembril toimus 4.E, 6.E, 8.E ja 9.E klasside meeleolukas väljasõit Tallinnasse Rocca al Mare Vabaõhumuuseumi, kus lapsed võisid kuulata jutustusi ja vaadata eksponaate, kuid samuti ka ise osaleda sügisestel põllutöödel, proovida jahvatada teri, kraasida villa ja värvida lõnga.

18. oktoobril osalesid keelekümblusklasside 5.-9. klasside õpilased ülelinnalisel hõimupäevade tähistamisel. Koolis esines Debreceni linna rahvamuusikansambel, esinemise lõpus said kõik soovijad lüüa koos külalistega hoogsat Ungari tantsu.

14. novembril külastasid 1.-9. keelekümblusklasside parimad õpilased Eesti Rahva Muuseumi ja Tartu Ülikooli. Lapsed said teada palju uut ja huvitavat Eesti kultuurist ja ajaloost ning tutvusid antiikkunstiga.

Linna korvpallivõistlus

18.novembril toimusid linnas korvpallivõistlused 10.-12.klasside tüdrukute seas. Raske võitluse käigus saavutasid edu ja said 1. koha meie gümnaasiumi õpilased.

Võistkonna koosseis: Julia Borodacheva (12.A), Marina Sirai (12.A), Polina Varsavskaja (12.A), Eleonora Saprina (12.B), Karina Portnova(12.B), Violetta Baglova (11.A), Anastasiya Petrova (11.A), Daria Sidorova (10.A), Valeria Jaansoo (10.A), Viktoria Smirnova (10.A)

Õnnitleme õpilasi ja nende kehalise kasvatuse õpetajaid! Soovime ka edaspidi olla parimad spordivõistlustel!

Marina Gusseva

Õppeekskursioon Rakvere politsei muuseumisse

16. novembril toimus 4.C ja 7.A õpilaste sõit Rakvere politsei muuseumisse. Õpilased tutvusid sellega, kuidas Eesti Politsei loodi ja kuidas keerulistel aegadel sai miilistast politsei ning politseist taaskord miilits. Samuti oli võimalus vanu politsei vorme vaadata. Muuseumis töötab liikluspolitsei, konstaabli, märulipolitsei, kuritöö ja karistuse, kriminalistika ning võltsingute näitus. Kõige rohkem meeldis õpilastele liikluspolitsei toas testida autos oma pidurdusreaktsiooni ja sõita kaldteel tooliga alla, kuid kinnitada kindlasti turvavöö. Hea meelega võtsid lapsed endalt sõrmejäljed ja tegid endast fotoroboti. Sõit pakkus suurepärast vaheldust ja tuli kasuks kõikidele.Võib olla tahab keegi tulevikus saada politsenikuks ja garanteerida turvalisuse.

4.c klassijuhataja

Võit Robotex´il 2013

16. novembril toimus Tallinna Tehnikaülikoolis rahvusvaheline robotehnika võistlus ROBOTEX 2013. Osa võtsid võistkonnad Eestist, Lätist, Leedust, Poolast. Need on suurimad robotehnika võistlused Baltiriikides. Huvi nende võistluste vastu avaldas ka ÜRO peasekretär Pan Gi Mun, kes viibis sel ajal visiidiga Eestis. Ta tutvus ekspositsioonidega, võistluste liikidega ja pöördus tervitusega külaliste poole. Narvast osalesid võistluses Kesklinna gümnaasiumi ja Humanitaargümnaasiumi võistkonnad. Kesklinna gümnaasiumist oli 4 võistkonda (3 sumorobotite võistkonda ja 1 kiirsõidu võistkond mööda musta joont).

X vabariiklik Puškini konkurss „Jälle olen ma Teie, oo, noored sõbrad!"

06.-09. 11.2013. aastal toimus Narva Laste Loomemajas traditsiooniline X vabariiklik Puškini konkurss „Jälle olen ma Teie, oo, noored sõbrad!". Sellel aastal võtsid Kesklinna gümnaasiumi õpilased aktiivselt osa konkursi erinevatest nominatsioonidest. Tulemused ei lasknud end kaua oodata: nominatsioonis „Artist" vanuserühmas 1.-3. klass sai 3.a klassi õpilane Anželika Konovalova 2. koha, 3. koha aga Marta Muravjova ja Akim Muravjov; vanuserühmas 4.-9. klass said 2. koha Aleksandra Gurkina 8.a klassist, Darja Štšerbakova ja Kristina Semjonova 7.a klassist; nominatsioonis „Tõlkijad" said 2. koha vanemas vanuseastmes Alina Lerner ja Igor Nehorošev 10.a klassist; nominatsioonis „Vene ball" 1. koht – Sofja Morozova 5.е ja Jevgeni Jurkov 6.b klass, 2. koht – Alika Milova 5.е klass ja Konstantin Tihhomirov 6.b klass, 3. koht Paul Abuškevitš ja Jevgeni Essaulov 6.b klass; eripreemia „Puškini ajastu inimkuju loomise" eest said Sofja Morozova 5.e klassist ja Jeva Kaijalainen 5.c klassist. Õpilasi valmistasid ette N. Burikova, O. Lutška, T. Sonina, J. Antonova.

06-09. 11.2013 года в ДДТ г. Нарва состоялся десятый традиционный республиканский Пушкинский конкурс «Опять я Ваш, о юные друзья». В этом году ученики Puskini 2013-3Кесклиннаской гимназии приняли активное участие в конкурсе в различных номинациях. И результаты не заставили себя ждать: в номинации «Артист» в возрастной категории 1-3 класс 2 место заняла Анжелика Коновалова 3а класс, 3 место – Муравьёвы Марта и Аким 3а класс; в возрастной категории 4-9 класс 2 место - Александра Гуркина 8а класс, Дарья Щербакова и Кристина Семёнова 7а класс; в номинации «Переводчик» в старшей возрастной категории 2 место – Лернер Алина и Игорь Нехорошев 10а класс; в номинации «Русский бал» 1 место – София Морозова 5е и Евгений Юрков 6в класс, 2 место- Алика Милова 5е класс и Константин Тихомиров 6в класс, 3 место Пауль Абушкевич и Евгений Эссаулов 6в класс, специальную премию «За создание образа Пушкинской эпохи» получили София Морозова 5е класс и Ева Кайялайнен. Ребят готовили Бурикова Н.Н, Лучка О.А., Сонина Т.В. Антонова Ю.Э.

Narva Kesklinna Gümnaasiumi 15-ndat sünnipäev

01.11.2013 me tähistasime Narva Kesklinna Gümnaasiumi 15-ndat sünnipäeva (1998. aasta sügisel oli koolile Nr 1 omistatud gümnaasiumi staatus). Paljud õpilased valmistusid selleks peoks hea meelega. Sellele tähtpäevale oli pühendatud meelelahutusprogramm „Imede põld", kuhu paljud õpilased tulid kingitustega oma armsama kooli jaoks: keegi rõõmustas pealtvaatajaid oma talendiga, keegi täiendas kooliraamatukogu uute raamatutega jms. Mitte keegi ei jäänud kõrvale.

01.11.2013 мы отмечали 15-летие Кесклиннаской гимназии ( Осенью 1998 года школе №1 был присвоен статус гимназии). Многие учащиеся с радостью готовились к этому празднику. Этому событию была посвящена Шоу-программа «Поле чудес», на которую очень многие ученики явились с подарками для любимой школы: кто-то порадовал зрителей своим талантом, кто-то пополнил школьную библиотеку новыми книгами и т.п. Никто не остался в стороне.

Halloween

31. oktoobril toimus meie koolis inglise keele tundide raames Halloweeni peo ajaloole, traditsioonidele ja läbiviimisele pühendatud üritus. Ürituse valmistasid ette ja viisid läbi inglise keele õpetajad Jevgenia Sizova ja Olga Maksimova koos enda õpilastega 7.B ja 12.AB klassidest. Üritus oli korraldatud 4.-6. klasside õpilastele. Kõik pealtvaatajad võtsid tegevusest aktiivselt osa, said teada palju uut, rääkisid ainult inglise keeles ja nautisid üritust täiel määral. Oleks mõnus, kui selliseid tunde toimuks rohkem!!!

31 октября в рамках уроков английского языка в нашей школе состоялись мероприятия, посвящённые истории праздника Halloween, его традициям и проведению. Мероприятие подготовили и провели учителя английского языка Евгения Сизова и Ольга Максимова со своими учениками 7в и 12АВ классов для учащихся 4-6 классов. Все зрители приняли активное участие в действии, узнали много нового, говорили только по-английски и получили колоссальное удовольствие. Побольше бы таких уроков!!!

bioloogia-ja-elu-1 Bioloogia ja elu

Meie gümnaasiumi võistkond esines edukalt piirkondlikel bioloogiavõistlustel „Suured bioloogiamängud 2013" . Selle aasta teemaks oli „Bioloogia ja elu".

Lapsed valmistasid ette miniuurimustöö, mille tulemused esitasid edukalt koduse ülesande näol, aga täitsid ka aktiivselt erinevaid, kohati isegi raskeid, konkursi ülesandeid, mis nõudsid teadmisi mitte ainult bioloogias, vaid ka teistest ainetes: kirjandus, riigikeel, matemaatika, keemia, inseneeria, erinevad kustiliigid, turvalisuse ja tervise alused.

6. novembril 2013 kaitsesid meie kooli au: Arina Pjattoeva 9.е, Aurika Kolossovskaja 9.е, Veronika Semjonova 9.е, Viktoria Leško 9.е, Daniil Luzjanin 8.а ja Rudolf Maunen 8.а. Võistkond sai esimese koha nominatsioonis „Bioloogilise ettekande parim esitlus"!

13. novembril esines Soldino gümnaasiumis edukalt 11.a võistkond: Aleksandr Juškov, Vladislav Morozov, Liana Nikolajeva, Polina Tšelnokova ja Anna Krušatina. Õpilased võitsid nominatsioonis „Parim bioinnustus"!
Õnnitleme õpilasi ja nende bioloogiaõpetajat Tatjana Sedovat võidu puhul!