21 | 03 | 2023

Vorkpall 02 2023 11 место в городском турнире по волейболу!

8 февраля в Нарвской Пяхклимяеской Гимназии проходил турнир по волейболу среди мальчиков 7-9 класса "Kooliliiga". Команда наших учеников выйграла все игры и завоевала почетное первое место!

Поздравляем!

 

Состав команды:
Артем Петров
Дмитрий Жуковский
Сергей Пост
Мирослав Пукк
Кирилл Размустов
Максим Иванов
Сергей Кирсанов
Антон Дробышев
Марк Щербатский
 Vorkpall 02 2023 2

Учитель физкультуры : Елизавета Голубева

TaastavaTAASTAVA ÕIGUSEGA NARVA KOGUKOND TURVALISEKS JA INIMESEKESKSEKS

Mis on taastav õigus? Taastav õigus on mõtteviis, kuidas läheneda konfliktidele ja õigusrikkumistele. Esikohale on seatud kahju heastamine ja konfliktse olukorra lahendamine, oluline on kogukonna kaasamine ja vastutuse jagamine protsessis osalejatega, vähendades seejuures riigi kui abstraktse õigusmõistja rolli.

Taastavast õigusest hakati Eestis rohkem rääkima ja seda kasutama aastal 2018, mil muutus alaealiste poolt toime pandud süütegude menetlemise ja lahendamise tava: politsei, kohalikud omavalitsused ja haridusasutused toetavad noorte inimeste õiguskuulekat käitumist ning kohtlevad rikkujat eakohaselt ning panustavad sellesse, et kõigile oleks tagatud turvaline, salliv ja toetav õpi ja arengukeskkond. Taastav õigus on üks võimalik viis, kuidas õpetada noori oma tegude eest vastutust võtma ning kujundada nendes õigeid väärtusi ja sotsiaalseid toimetulekumehhanisme. Taastav õigus on lähenemine, kus esiplaanil pole eksinu karistamine, vaid see, et ta võtaks tehtud teo eest vastutuse ja heastaks kahju.

Aastal 2021 algatas Politsei- ja Piirivalveamet taastava õiguse põhimõtete kogukondadesse viimise ja juurutamise projekti „Taastava õiguse põhimõtetel toimiv kogukond“, mille raames neljas edumeelses kogukonnas piloodina aktiivsed elanikud ja spetsialistid omandavad konfliktivahendamise oskuse ning on valmis toetama oma kogukonna inimesi konfliktide lahendamisel. Esimesed piloteerivad piirkonnad olid Ida-Virumaal Narva Kreenholmi ja Harjumaal Viimsi, Kiisa, Kose kogukond.

Eelmisel aastal toimusid Narvas kolm olulist koolitust, mille raames kohalike koolide sotsiaaltöötajad, pedagoogid, noorsootöötajad, politseinikud ja linna aktiivsed elanikud õppisid, kuidas ennetada ja lahendada tekkivaid konflikte kogukonnas.

Projekti eesmärgiks on võimalikult paljude juhtumite – kiusamise, konfliktide, vägivalla, vara- ja avaliku korra vastaste süütegude, sodimise, lõhkumise, alkoholi ja narkootikumide tarbimise puhul konflikti või kahju tekitamisele eelnenud olukorra taastamine. Koostöös kogukonna õppeasutuste ja ametkondadega soovitakse õpetada noortele õiguskuulekat käitumist ja konfliktide lahendamist, toetudes just taastava õiguse põhimõtetele.

Tänaseks tunnevad algatuse vastu suurt huvi ka teised kogukonnad üle Eesti ning taastava kogukonna mõtteviisiga on tänaseks kaasa läinud Narva linnavalitsuse sotsiaalosakond, Narva Noortekeskus ja erinevate koolide sotsiaalpedagoogid, kes koostöös politseiga tõid taastava õiguse tegevusi Narva kogukonda.

Miks on taastav õigus ühele kogukonnale nii oluline?

Taastava õiguse põhimõtetel toimiv kogukond on turvaline ja inimesekeskne. Konfliktide ja süütegude lahendamisel seatakse eesmärgiks kogukonna suhete tervendamine. Taastav õigus põhineb lahendusprotsessidel, milles osalevad aktiivselt kõik mõjutatud asjaosalised. Protsessi juhib neutraalne ja vastava väljaõppega vahendaja, kes on turvaline ja usaldusväärne kogukonnaliige.

Taastava õiguse lähenemised sobivad
• Noorte tülide ja süütegude lahendamiseks
• Avaliku korra rikkumistega seotud konfliktide lahendamiseks
• Kooli keskkonnas tekkinud konfliktide lahendamiseks
• Kogukonna konfliktide lahendamiseks
• Naabrite vaheliste lahkarvamuste lahendamiseks
• Erinevates kollektiivides tülide ja keeruliste olukordade seljatamiseks ja konfliktide ennetamiseks

Rohkem infot taastava õiguse võimaluste kohta Eestis saab veebilehel palunabi.ee/taastavoigus

Toimuva projekti kohta saab lisainfot See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
Nimetatud projekti on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.

Нарвская Кесклиннаская гимназия присоединилась к проекту TAASTAV ÕIGUS
в рамках которого мы надеемся, что общество в целом и школьная среда станут более открытыми и безопасными для всех, что культура общения и взаимоотношений между людьми станет более бережной и человечной.

В 2021 году в Нарве состоялось обучение для социальных работников, полицейских, молодежных работников и активных граждан Нарвы, в рамках обучения эти специалисты учились предупреждать и решать разные сложные ситуации, конфликты.

Почему восстановительное право так важно для общества?

Общество, действующее по принципам восстановительного права, безопасно и ориентировано на человека.

Нейтральные, обученные специалисты, посредники в конфликтных ситуациях, помогают
• Разрешать ссоры и обиды
• Разрешать конфликты, возникающие в школьной среде
• разрешать конфликты, возникающие в обществе
• Преодолевать ссоры и сложные ситуации, конфликты в разных коллективах

Более подробную информацию о возможностях восстановительного правосудия в Эстонии можно найти здесь, а также на сайте palunabi.ee/taasavoigus.

Дополнительную информацию можно получить также от руководителя проекта: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Список координаторов

 

Sobrapaeva masterklassSõbrapäeva meistriklass

9.02 toimus 7.a klassis ebatavaline eesti keele tund, mis oli pühendatud sõbrapäevale. Algul said õpilased teada sõbrapäeva ajaloost ja traditsioonidest Eestis ja mujal maailmas ning siis meie gümnaasiumi huvijuht Natalja Netsel ôpetas õpilastele sõbrapäeva õnnitluskaartide meisterdamist origami tehnikas. Tunni lõpus õnnitlesime teineteist eesti keeles varsti saabuva sõbrapäeva puhul ja tegime toreda foto! Aitäh kooli huvijuhile koostöö ja meistriklassi läbiviimise eest!

Natalja Šubina

FutzalПОБЕДА НАШЕЙ КОМАНДЫ ПО ФУТЗАЛУ!

1 февраля в спортивном зале "Раквере" проходил турнир по футзалу среди школ города Нарва. В турнире участвовали ученики 7-9 классов. Наша команда мальчиков заняла почетное первое место!

Состав команды:
Геннадий Горкий - 7c класс
Виктор Ковалев - 8а класс
Максим Короселев - 8b класс
Матвей Лушкин - 7с класс
Михаил Романовский - 8а класс
Дмитрий Жуковский - 9е класс
Артем Петров - 9b класс
Марк Щербацкий - 9b класс

Тренера команды: Эмилис Петкус и Александр Солодов
Учитель физкультуры: Елизавета Голубева

erasmus logoАккредитация проектов Erasmus + 2022-2027!
У нас отличная новость: наша школа стала школой-партнёром в консорциуме, который получил аккредитацию программы Erasmus + на 5 лет до 2027 года!

Всего в партнёрстве 4 школы:
Narva Vanalinna Riigikool (главный координатор)
Narva Kesklinna Gümnaasium
Ahtme Kool
Sillamäe Vanalinna Kool

Цели проекта:
- присоединение к программе "Зеленая школа",
- организация сотрудничества с партнёрскими школами по использованию современных сред обучения,
- участие преподавателей в совместных поездках (обучение за рубежом, конференции, положительный международный опыт преподавания) на тему экологического мышления, цифровых компетенций, обучения на открытом воздухе, профессионального выгорания, инклюзивного образования,
- поездки учеников с целью развития умений 21 века.

Что означает и какие возможности даёт аккредитация?
Возможности обучения и обмена опытом за рубежом как для учащихся, так и для педагогов школы для достижения поставленных целей.

В течение каждого года нас ждут:
- индивидуальное обучение учителей на курсах – 3 учителя (необходим, как минимум, уровень B1 владения английским языком),
- групповая поездка – 16 учителей,
- общая поездка 4 школ-партнеров – по 3 человека от школы,
- поездка с учениками (на соревнования, выставку, конференцию и т.д.) – 5 учеников + 1 учитель (учителю необходим уровень B2 владения английским языком),
- групповая поездка с учениками (изучение языка, экскурсионная программа) – 16 учеников + 2 учителя (учителю необходим уровень B2 владения английским языком).

Для участия в поездках 1, 4, 5 – необходимы заявление и мотивационное письмо. Критерии отбора участников: отсутствие задолженностей по документации, отсутствие неуспевающих учеников, весомый вклад в развитие и деятельность школы (указать в мотивационном письме).

В поездке 2 в 2022-2023 или первом полугодии 2023-2024 уч. г. (сентябрь-декабрь) следующие критерии: участвуют администрация и руководители МО 2021-2022 и 2022-2023 г.г. в качестве поощрения их работы и поддержания их усилий по развитию школы. Условия участия в поездке те же самые, что и для других поездок. Если какое-то из перечисленных условий не выполняется, то на свободное место может претендовать другой член коллектива, предоставив мотивационное письмо и самоанализ работы за текущий учебный год.

Если руководитель МО не имеет возможности принять участие в учебной поездке в 2022-2023 г.г., то у него будет возможность поехать в следующем году. Вместо него возможность предоставляется самым активным членам МО, которые постоянно повышают свою профессиональную компетенцию, участвуют в курсах повышения квалификации, делятся опытом, готовят учеников к конкурсам и олимпиадам.

Участники поездки 3 определяются совместно со школами-партнерами.

NB! В следующем учебном году будут другие участники и возможны другие критерии отбора для групповой поездки 2, индивидуального обучения 1 и поездок с учениками 4,5.

Даты, темы курсов и страны определяются администрацией при согласовании с участником обучения в соответствии с тематической направленностью проекта и его целями.

После прохождения зарубежного обучения участник обязан отчитаться о его результатах: опубликовать статью на школьном сайте, провести обучение с коллегами партнёрских школ, способствуя тем самым достижению целей проекта.

Все полученные в проекте знания и опыт - это ценный вклад в развитие нашей школы!

Администрация

Õpetajad õpivad

24.-25.jaanuaril külastasid Tallinna koole Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpetajad, kes õpetavad eesti keelt või aineid eesti keeles. Õppereisi eesmärk on valmistuda eesti õppekeelele üleminekuks, käia Tallinna koolide kolleegide tundides ning saada uusi ideid, mida oma koolis rakendada. Esimesel koolituspäeval külastasime Tallinna Pae Gümnaasiumi, vene õppekeelega kooli, kus aga nagu meilgi on keelekümblusklassid. Õppealajuhataja Natalia Presnetsova jagas meiega oma kogemust ja rääkis, milliseid samme koolis ette võetakse, et lastel oleks hea eesti keele oskus. Teisel päeval külastasime Tallinna Laagna Gümnaasiumi. See kool on mõeldud eesti lastele, kuid omab palju kogemusi venekeelsete õpilaste õpetamisel. . Nagu kooli direktor Urmas Sadam meile selgitas, õpib nende koolis umbes 30% vene perede lastest. Selles veendusime tunde külastades. Nägime, et vene keelt kõnelevad lapsed räägivad ja õpivad vabalt eesti keelt. See kool oli meile eeskujuks, mille poole peaksime püüdlema.

Õpetajad jäid õppereisi ja koolitusega väga rahule, kuna said Tallinna kolleegidelt tohutult palju kogemusi.

Anna Zubova, koolitaja ja koolituse koordinaator

Erasmus+ objedinaetErasmus+ объединяет школы Ида-Вирумаа!

Впервые в Эстонии Erasmus+ объединил четыре образовательных учреждения Ида-Вирумаа (Narva Vanalinna Riigikool, Narva Kesklinna Gümnaasium, Sillamäe Vanalinna Kool, Ahtme Kool), создав консорциум школ-партнёров со схожими направлениями в образовательных подходах, готовностью обмениваться опытом и желанием дальнейшего развития в современных условиях, полных изменений и вызовов.

25.01.2023 состоялась первая партнёрская встреча администраций школ и координаторов проекта в новом здании Sillamäe Vanalinna Kool. Мы обсудили долгосрочные цели проекта и планы на ближайшее будущее:

* присоединение к программе "Зеленая школа",
* организация сотрудничества с партнёрскими школами по использованию современных сред обучения,
* участие преподавателей в совместных поездках (обучение за рубежом, конференции, положительный международный опыт преподавания) на тему экологического мышления, цифровых компетенций, обучения на открытом воздухе, профессионального выгорания, инклюзивного образования.
* поездки учеников с целью развития умений 21 века. 

Для каждой школы консорциума участие в данном проекте представляет огромную важность и ценность, т.к совместная работа и международный опыт помогут успешно достичь стратегических целей Плана развития образования Эстонии на 2021-2035 г.г., поддержать педагогов и снизить уровень их профессионального выгорания, изучить мировую практику и внедрить новые подходы в своём учреждении, разработать систему внутреннего обучения учителей и добиться сотрудничества и вовлечения коллектива в совместную деятельность по развитию школы. 

Огромная благодарность создателю и руководителю данного проекта Елене Лохматовой. Благодаря её профессионализму и таланту объединять людей на мировом уровне наши школы получили уникальную возможность международного общения и профессионального роста. 

Ольга Лучка, координатор проекта в Narva Kesklinna Gümnaasium

DISTANTSÕPE
KOOLIBUSS
Tunnid
1.kl. vastuvõtt
Psühholoogi soovitused
Põhikooli lõpetajale
Gümnaasiumi lõpetajale
Kuulutused