23 | 02 | 2024

BingoBINGO mäng

17.oktoobril toimus BINGO mäng teemal „Sügis ja liiklus“. Tore linnaüritus oli mõeldud 2.klassidele. Meie koolist osalesid 2.a ja 2.e klassist kolmeliikmelised võistkonnad. Enne mängu uurisid õpilased esitluses toodud infot ja laiendasid oma teadmisi sügisest ja liiklusest. Siis kogunesid koolide võistkonnad mängu- ja spordiplatsile. Seal nad jooksid, otsisid ja lugesid küsimusi ning vastasid neile. 3. koha said 2.a klassi õpilased: Anastasia Dementjeva, Elvira Kabina ja Aleksander Kirsanov. Palju õnne! Tublid olid ka 2.e klassi õpilased: Grigori Bolonenkov, Gabriella Kruchinina ja Kirill Vassiljev.

Edu ja kordaminekuid neile edaspidistes püüdlustes!

Täname mängu korraldajaid ja läbiviijaid selle eest, et lapsed said palju liikuda värskes õhus, praktiseerida eesti keelt ja näidata oma teadmisi.

Õpetajad: Arina Berestova, Jana Netšajeva

Oppepaev TartusÕppepäev Tartus

12.oktoobril käisid 6.a, 7.b ja 8.a klasside õpilased koos oma klassijuhatajatega õppeekskursioonil Tartus.Esimene peatus oli Elistvere loomapargis, kus nägime Eestis elavaid loomi: Karu, hunti,rebast, põtra ja teisi loomi. Teine peatus- Eesti Rahvamuuseum.Seal tutvustasid meile giidid Eesti ajalugu läbi aegade. Saime tuttavaks ka soome-ugri rahvaste olmeoludega.Loodame, et reis oli kasulik, õpetlik ja meeldejääv.

Klassijuhatajad: N. Šubina, O. Garmašova ja T. Ignatova,

OppenoukoguÕppenõukogu istung

Toimub 23.10 kell 12.00 aulas.

Päevakord:
1. Õppenõukogu esimehe valimine.
2. Õppenõukogu aseesimehe valimine.
3. Õppenõukogu sekretäri valimine.
4. Õppenõukogu tegevusse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja kaasamine.
5. Sise -ja välishindamise tulemuste läbiarutamine.
6. Narva Kesklinna Kooli arengukava 2022 - 2027 uuendamise ja täiendamise arutamine ja arvamuse väljendamine 
7. Narva Kesklinna Kooli Kodukorra uuendamise arutamine ja arvamuse väljendamine.

Helkur koolideleHelkuri kandmise aeg

Politsei-ja Piirivalveamet juhib tähelepanu, et kätte on jõudnud helkuri kandmise aeg. Palume antud teemat koolis käsitleda ning manuses olev plakat ka e-kooli/Stuudiumi kaudu lastevanematele edastada koos alloleva pöördumisega. Rohkem infot leiate Transpordiameti nähtavaks tegemise lehelt: https://www.liikluskasvatus.ee/et/lapsele-ja-noorele/1/jalakaija/enda-nahtavaks-tegemine

Kirsti Hindreus
Teenuse koordinaator
Teabebüroo
Ida prefektuur
Politsei – ja Piirivalveamet


 

Opetajate paev

Terve eesti eestTerve Eesti eest!Terve eesti eest 2

Meie koolis toimus põnev spordinädal! 🤾‍♀️🏃‍♀️ See nädal oli täis energiat ja sündmusi. Meie õpilastele korraldasime aktiivseid vahetunde, vabaviske- ja täpse viske võistlusi. ⛹️‍♂️⛹️‍♀️ Rõõm ja lõbu täitsid meie spordisaali, kus õpilased osalesid sündmustel hea meelega. 🎉💪 Sport ühendab meid ja annab positiivset energiat! 🤩🏆

В нашей школе прошла увлекательная спортивная неделя! 🤾‍♀️🏃‍♀️ Она была полна энергии и событий. Для наших учеников мы устроили активные перемены, соревнования по штрафным броскам и "точный удар". ⛹️‍♂️⛹️‍♀️ Радость и веселье заполнили наш спортивный зал, где ученики с удовольствием участвовали в мероприятиях. 🎉💪 Спорт объединяет нас и придает заряд положительной энергии! 🤩🏆

Liikumisõpetaja Irina Gruznova

kesklinna kooli humnKooli hümn!

Head õpilased, õpetajad, lapsevanemad!

Tutvustame teile veel üht meie kooli sümboolika komponenti - kooli hümni!

Autor- Merle Koppel, eesti keele õpetaja! Natuke hümni tähtsusest kooli kogukonnale️:

- Hümn tugevdab kooli kuuluvust.
- Tema laulmine tekitab tunde kogukonnast ja uhkusest oma kooli üle.
- Hümn toetab meeskonna vaimu, toetab traditsioone, kehastab kooli ajalugu.

Loome oma kooli traditsioone koos!

📣Уважаемые ученики, учителя, родители! Знакомим вас с ещё одной составляющей нашей школьной символики - школьным гимном 🎶🏫с новым лого 😉!

Автор- Мерле Коппель, учитель эстонского языка 👏!

Немного о значимости гимна для школьного сообщества☝️:

- Гимн укрепляет принадлежность к школе.
- Его пение создает ощущение общности и гордости за свою школу.
- Гимн поддерживает дух команды и исполняется во время школьных мероприятий. ‼️Гимн поддерживает традиций, олицетворяет историю школы.

Создаём наши школьные традиции вместе 😊!