17 | 01 | 2019

23.oktoobril 2017.a toimub õppenõukogu istung.

Toimumise koht: loengusaal, toimumise aeg: 09.00-12.00
Päevakava:
1. Õppenõukogu esimehe valimine.
2. Õppenõukogu aseesimehe valimine.
3. Õppenõukogu sekretäri valimine.
4. Õppenõukogu tegevusse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja kaasamine.
5. Välishindamise tulemuste läbiarutamine.
6. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning riskide vältimiseks meetmete kavandamine.

Anna Zubova, kooli direktor