29 | 10 | 2020

Koostöö lasteaedadega

 

 

* Keelekümblusklasside tunnijaotusplaan
2020/2021. õa 

* Mis on keelekümblus?

Õppevara ja metoodikad

 Keelekümblusprogrammi lapsevanemate liit MTÜ

 

Professionaalne eestikeelne

2020/2021.õppeaastast osaleb Narva Kesklinna Gümnaasium HTM-i ja Tallinna Ülikooli pilootprojektis "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis".

Projekti eesmärk on viia õpilaste eesti keele oskus kolmanda klassi lõpuks A2 tasemele ning tagada mitmekeelses klassis iga lapse areng ja selleks vajalik tugi.

Eestikeelne õpetaja toetab õpilasi hea häälduse omandamisel, esindab eesti kultuuri, edendab eesti traditsioone, mõtlemist ja mentaliteeti.

 

 

Fotol: Narva Kesklinna Gümnaasiumi meeskond koolitusel Tallinnas 21.08.2020

Natalja Nikanorova (õppealajuhataja), Arina Berestova (1.e keelekümblusklassi õpetaja), Tiia Jürgens (õpetaja Tartust-uus meie meeskonna liige).