19 | 07 | 2018

Eestvedamine ja juhtimine

Põhimäärus
Arengukava 2018-2021
Üldtööplaan 2017- 2018 
- Lisa 1. Hoolekogu tegevuse kavandamine
- Lisa 2. Õppenõukogu tegevuse kavandamine
- Lisa 3. Õpilasesinduse tegevuse kavandamine
- Lisa 4. HEV koordinaatori tegevuse kavandamine
- Lisa 5. Klassivälise tegevuse kavandamine
- Lisa 6. Koolitusplaan
- Lisa 7. Sisekontrolli plaan
- Lisa 8. Spordiürituste plaan
- Lisa 9. Tervist edendavate ürituste kavandamine
Riskianalüüs

Sisehindamine
Narva Kesklinna Gümnaasiumi sisehindamine 2013.-2017.õa

Personalijuhtimine
Kooli töötajatega arenguvestluste läbiviimise kord
Õpetajate täienduskoolituskava

Palgakorraldus

Õpetajate tunnustamise süsteem

Ametijuhendid
- Koolipsühholoog
- Sotsiaalpedagoog
- Eripedagoog-logopeed
- Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (HEVko) ülesanded
- Aineõpetaja
- Klassijuhataja
- Majandusalajuhataja ametijuhend
- Koristaja ametijuhend

Koostöö huvigruppidega

Õppenõukogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Lapsevanemad

Ressursside juhtimine

Kooli eelarve
Narva Kesklinna Gümnaasiumi hankekord

Õppe- ja kasvatusprotsess

Gümnaasiumi kodukord

Kooli tegevust korraldavad aktid

- Metoodikanõukogu töökord
Pikapäevarühma töökorralduse alused ja päevakava
Ringide päevakava 2015/2016

Asjaajamine

Asjaajamiskord (alates 01.01.2012)
Dokumendiregister
Sissetulevad dokumendid
Väljaminevad dokumendid

Eelnõud

 

Ettekirjutused või otsused

Riikliku, teenistusliku järelevalve ettekirjutused või otsused

Riiklikku järelevalvet teostava asutuse kontaktandmed 

Ida-Viru piirkonna ekspert: Anastassia Vrabi See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. tel. 7350230, 56876469

Narva Linnavalitsuse teenistusliku järelevalve akt 26.10.2015

daolukorra lahendamise plaan:

Politsei-ja Piirivalveameti kirjalik hinnang

1. Kriisimeeskonna ülesanded hädaolukorras (Uuendatud)
2. Õpetajate ja teiste koolitöötajate ülesanded hädaolukorras (Uuendatud)
3. Turvalisus õppekäikudel ja kooli/klassi väljasõitudel (Uuendatud)

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse juhend