19 | 01 | 2021

E-KOOL - www.ekool.eu

Как зарегистрировать ученика в E-Kool?

Как сдать выполненное задание в G Suite?

Gümnaasiumi virtuaalne õpikeskkond MOODLE
MOODLE
- see on virtuaalne õpikeskkond, mis annab õpetajatele võimaluse paigutada internetti õppematerjale, teste, kontrolltöid ja kõike muud. See annab õpilastele võimaluse näha ühes kohas kõike vajalikku ühe kursuse õppimise jaoks, sooritada teste, kontrollülesandeid, saata õpetajale kodutöid.

Selleks, et õpilane saaks lülituda koolisüsteemi MOODLE, peab ta minema MOODLE pealeheküljele allpoolasuval viitel, vajutada viitele Enter ja registreeruda.
Peale registreerimist oma postis avada kiri registreerimise kohta ja vajutada viitele enda registreeringu kinnitamise kohta. Valida vajaminev kursus.
Valitud kursusega liitumiseks võib õpetaja ära näidata koodsõna. Sel juhul tuleb pöörduda õpetaja poole selle sõna saamiseks.