12 | 04 | 2021

20. märtsil 2017.a toimub õppenõukogu istung.

Toimumise koht: loengusaal
Algus: 09.00

Päevakava:
1. Õppeperioodide muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine (seoses kehtestatud 2017/2018. õppeaasta koolivaheaegade muutmisega).

Anna Zubova, kooli direktor