02 | 07 | 2022

28.augustil 2014.a toimub õppenõukogu istung.

Toimumise koht: loengusaal, toimumise aeg: 09.00-11.30

Päevakava:

1. Täiendava õppetöö tulemused ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks ettepanekute tegemine.

3. Narva Kesklinna Gümnaasiumi 2014/2015. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

4. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning riskide vältimiseks meetmete kavandamine.

Anna Zubova, kooli direktor

XVII GLOBE SUVELAAGER

2014. aasta augustis korraldati Narva Kesklinna gümnaasiumi õpilastele põnev sõit koos Narva Vanalinna riigikooli ja Narva Humanitaargümnaasiumi õpilastega rahvusvahelisesse laagrisse «Globe», mis toimus Nelijärve Puhkekeskuses. Meie kooli rühmas olid Vladimir Nikanorov(8.a), Jaroslav Bortsov(8.e), Alina Lerner(10.a) ja Polina Tšelnokova(11.a).

Laagris võtsime osa huvitavatest üritustest: käisime jalgsi ja paatidega teaduslikel ekspeditsioonidel, uurisime Urbukse, Ahvena, Sisaliku ning Purgatsi järve floorat ja faunat, korraldasime eksperimente, töötasime vahenditega, mis aitavad jälgida keskkonna olukorda, osalesime konkurssidel ja viktoriinides, suhtlesime kogenud õpetajatega, tegime ettekandeid ja kuulasime kaasakiskuvaid loenguid.

Vaatamata sisukale kavale, oli meil aega puhkuseks: me osalesime huviga satelliidimängus (andmete edastamine distantsil), mõtlesime välja legende nelja järve tekkest ja esitasime neid laval. Tänu soojale ilmale oli võimalik ujuda järves, mille ökoloogilist seisundit kontrollisime ise.

Laagris rääkisime me meelsasti 3 keelt: eesti, inglise ja vene keelt.

Meile meeldis see sõit väga: tutvusime uute inimestega, saime uusi teadmisi ja eredaid emotsioone.

Täname bioloogia õpetajat Sedova Tatjana Igorevna-t, meie kooli administratsiooni ja Narva linna kultuuriosakonda rahvusvaheliseteaduslaagri «Globe» sõidu organiseerimise eest.

Narva Kesklinna gümnaasiumi 11. a klassi õpilane Polina Tšelnokova

На торжественном приёме у президента

26 июня в розарии Кадриорга лучших выпускников нынешнего года приняли президент Тоомас Хендрик Ильвес и Эвелин Ильвес.
Нашу школу представляли две золотых медалистки: Ангелина Минарская и Юлия Сизова.

Наши медалисты

В среду, 18 июня, в Нарвском колледже Тартуского университета состоялся приём мэра для лучших выпускников нарвских школ и гимназий. В этом году гимназии с медалями окончили 33 человека: 19 золотых и 14 серебряных медалистов.
В нашей школе всего 5 медалистов. Три ученика окончили школу с золотой медалью и два ученика с серебряной.

 

Золотые медалисты:
1. Юлия Сизова
2. Ангелина Минарская
3. Кристина Гергелюк

Серебряные медалисты:
1. Юлия Бородачёва
2. Дмитрий Степанов

За этими наградами стоит большой труд и кропотливая работа! Мы поздравляем ребят и желаем им только успехов! И пусть всё то, что задумано, обязательно исполнится! В добрый путь!!!

Городской конкурс «Пасхальная радость».

Поздравляем Заборникова Александра, ученика 2 А класса, занявшего I место, и Даргель Никиту, ученика 2 В класса, занявшего II место, в городском конкурсе «Пасхальная радость».
А так же поздравляем победителей городского конкурса «Год движения 2014»: Заборникова Александра (2 А класс), Мартынцеву Анастасию (2 А класс) и Бадаева Дениса (2 В класс).
Молодцы, ребята! Так держать!

Перевалова И. Е., Петрова С. О.

18.juunil kell 09.00 toimub õppenõukogu istung.

Päevakord:
1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
2. Lõputunnistuste allkirjutamiseks viie õppenõukogu liikmete nimetamine.
3. Põhikooli lõpetanud õpilaste kiituskirjaga ja kiitusega tunnustamise otsustamine.
4.Gümnaasiumi lõpetanud õpilaste kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga tunnustamise otsustamine.
5. Täiendava õppetöö tulemused ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

Tahesadu

Уважаемые родители будущих первоклассников!

Напоминаем, что 29 мая в 18.00 состоятся организационные родительские собрания по классам:

1А – классный руководитель Надежда Николаевна Бурикова – каб. 303
1В – классный руководитель Галина Александровна Боярова – каб. 207
1С – классный руководитель Вера Евгеньевна Котова – каб. 204
1Е – классный руководитель Светлана Попович – каб. 305

Со списками учащихся можно ознакомиться у секретаря (тел. 35 69550) и на стенде в фойе школы.

Администрация Нарвской Кесклиннаской гимназии

micro-fixEkskursioon meditsiiniliste tööriistade tehasesse „Micro-Fix"

22. ja 23. mail meie 9.a ja 11.a klasside õpilased koos keemiaõpetaja S. Stepanenko ja bioloogiaõpetaja t. Sedovaga said tutvuda ühe Narva ettevõtte tööga. Nende jaoks avas enda uksed meditsiiniliste tööriistade valmistamise tehas „Micro-Fix". Narva filiaal on üks maailmakuulsa saksa firma TRINON suundadest, mis spetsialiseerub meditsiiniliste tööriistade ja titaanist implantaatide tootmisel. Õpilased said tutvuda tsehhide, tehnilise kontrolli osakonna laboratooriumide ja seadmetega, nendele räägiti tootmises kasutatavatest tehnoloogilistest protsessidest ning elukutsetest, näidati valmistoodete näidiseksemplare – põlveliigeseid, hambaproteese, implantaate kolju-näo kirurgiaks. Mõnedel meie õpilastel tekkis huvi võimaluse vastu töötada antud ettevõttes suvevaheajal – nendelt nõutakse oskust lugeda jooniseid ja programmeerida. Kuid selleks, et saada tootmisprotsessi täisväärtuslikuks osaliseks, tuleb omandada eriala Narva Kutseõppekeskuses.

Täname huvitava ekskursiooni korraldamise ja läbiviimise eest „Micro-Fix" töötajaid Maksim Beljajevit ja Georgi Naumovit.

camenius-kesk„Comenius" Narva Kesklinna Gümnaasiumis

Juba mitmendat aastat Narva kooliõpilased ja õpetajad osalevad aktiivselt projektitegevuses selle Euroopa programmi raames. Ligi 50 vabariigi haridusasutuse projekti saab iga aasta Archimedese sihtasutuselt rahalist toetust. Programm ise on Euroopa Komisjoni suure haridusprojekti osa soliidse eelarvega 7 miljardit eurot, mis toimib alates aastast 2007 ja on arvestatud kuueks aastaks. See initsiatiiv, tuntud kui elukestva õppe programm, sisaldab endas neli allprogrammi, mis on suunatud erinevatele kasvatuse ja hariduse etappidele: „Erasmus" – kõrghariduse programm, „Leonardo da Vinci" – kutsehariduse programm, „Grundtvig" – täiskasvanuhariduse programm ja lõpuks „Comenius" – üldhariduse programm. Projekt on saanud nime XVII sajandi Tšehhi õpetlase, pedagoogi, kirjaniku ning kaasaegse Euroopa haridussüteemi autori Jan Amos Komenský nime järgi.