02 | 07 | 2022

Дружба без границ

С 8 по 10 августа нам четырём ученицам Кеслиннаской гимназии: Анне Бугаковой, Софии Фроловой, Элине Иголкиной и Элеоноре Фёдоровой представилась возможность не только стать участниками летнего экологического лагеря Globe, узнать много нового и интересного, но и попрактиковаться в общении на эстонском языке и английском языках.

В первый же день мы разбились по командам, причем у каждого был свой зверек, по которому мы находили «своих». Например, у меня был бурундук, и я оказалась в «бурундучьей» команде. Командами мы принимали участие в научных экспедициях, походах, выполняли задания и участвовали в играх и викторинах. Мы, «бурундуки», например, ловили у водоемов крохотных животных (именно их состав определяет чистоту водоёма), работали с определителями, измеряли температуру воды, другие команды изучали растения, кто-то почву, кто-то ландшафт, кто – то рассчитывал запасы углерода в природных сообществах и т.д. Потом всей командой мы готовили презентацию своей исследовательской работы и представляли её на суд жюри и участников лагеря.

Несмотря на насыщенную программу, у нас было достаточно времени на отдых: мы с интересом участвовали в сателлитной игре (передача данных на расстоянии), сочиняли и показывали командами сценические версии ледникового периода в разных литературных жанрах, играли в волейбол, желающие купались. Нам повезло с погодой, светило солнце и предсказанные синоптиками ливни обошли край Вооре стороной.

В целом, все прошло удачно, коллектив был дружный, а программа увлекательная.

Анна Бугакова 10а класс

График   выдачи учебников на 2016/2017 уч.год
Учебники получают классные руководители  
класс дата время   класс дата время
23.08.2016 10.00   30.08.2016 13.30
26.08.2016 9.30.   31.08.2016 12.00
22.08.2016 9.00   29.08.2016 9.00
26.08.2016 9.00   30.08.2016 13.00
25.08.2016 11.00   31.08.2016 10.30.
29.08.2016 13.00   25.08.2016 10.00
31.08.2016 9.00   31.08.2016 11.00
31.08.2016 10.00   01.09.2016 9.00
        29.08.2016 13.30
Учебники получают ученики индивидуально     
класс дата время   класс дата время
26.08.2016 12.30.   30.08.2016 9.30.
29.08.2016 10.00   30.08.2016 11.00
26.08.2016 11.00   29.08.2016 12.00
26.08.2016 10.00   10А 01.09.2016 11.00
24.08.2016 9.00   10В 01.09.2016 13.00
24.08.2016 13.00   11А 25.08.2016 12.00
24.08.2016 11.00   11В 31.08.2016 12.30.
25.08.2016 13.30   12. 25.08.2016 9.00

30.augustil 2016.a toimub õppenõukogu istung.

Toimumise koht: loengusaal
Toimumise aeg: 10.00

Päevakava:
1. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks ettepanekute tegemine.
2. Narva Kesklinna Gümnaasiumi 2016/2017. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
3. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning riskide vältimiseks meetmete kavandamine.
4. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

Anna Zubova, kooli direktor

erasmus logo no frameEdust koolis eduni elus erasmus plussiga!

Kuidas kaasaegsel pedagoogil aidata vastata kiiresti muutuva maailma tingimustele, arendada endas ja oma õpilastes 21. sajandi oskusi? Teisi sõnu, kuidas õppida planeerima oma õpetamist kogu elu vältel, loominguliselt väljendada end, näha probleemi ja leida selle lahendamise optimaalne kesktee, olla digitaalselt pädev ja initsiatiivikas, elada multikultuurses ühiskonnas, ja lõpuks olla oma riigi, Euroopa ja üldse terve maailma aktiivne kodanik?
Euroopa haridusliku programmi Erasmus+KA1 võimalused aitasid meil leida vastused nendele aktuaalsetele küsimustele hariduse valdkonnas. Tänu projektile "Edust koolis - eduni elus!" meie pedagoogid tõstsid oma kvalifikatsiooni 2015/2016. aasta jooksul, omandades innovatiivseid lähenemisi, mida pakub Euroopa hariduse platvorm ning rakendasid neid edukalt enda töös, arendades oma õpilastes 21. sajandi oskusi. Nad jagavad hea meelega oma Eesti kolleegidega saadud teadmisi, kogemust ja õppematerjale.

Jevgenia Sizova, inglise keele õpetaja, kursus "Drama in Education-Holistic Approach to Teaching with Drama Techniques" (Horvaatia):
"Kursus teemal Process Drama, mis tähendab draama meetodi kasutamist kasvatamise ja õpetamise protsessis, osutus väga huvitavaks ja kasulikuks minu pedagoogilise tegevuse jaoks. Õppimise ajal olid kõik osalejad aktiivselt kaasatud õppimise protsessi, mis aitas enda peal tunda ja läbi elada kõik need tunded ja emotsioonid, mida eeldas üks või teine läbimängitav olukord.
Draama elementide rakendamine tundides aitas minu õpilastel ennast realiseerida, omandada uus loomingulise koostöö kogemus, uued oskused, aga ka saada üle häbelikkusest, kammitsetusest, pingest. Selle tulemusena draama meetodi kasutamine tundides aitab õpilastel kujundada õpimotivatsiooni ja oskust loominguliselt ning ühiselt läheneda eluliselt tähtsatele probleemidele." Õppematerjalid on saadaval sellel lingil: https://drive.google.com/open?id=0B9KPZMN6LbdeLUFXcnF1Z3ZTMlk

Deniss Tšertov, inglise keele õpetaja, kursus „Arvutitehnoloogiad hariduses" (Tšehhi):
"18. kuni 29. aprillini ma olin tänu meie projektile Erasmus+ Prahas.
10 õppepäeva jooksul ma sain teada, kuidas rakendada projektiõpet, missugust õpilaste suulise vastuse parandamise tehnikat oleks parem kasutada, kuidas inglise keele tundides arendada õpilastes kreatiivsust ja kriitilist mõtlemist, kuidas õpetada teistes töödes plagiaati eristama ja mitte kasutama seda enda omas.
Peale selle lektorid rääkisid kursustel mõningatest digitaalsetest mängudest, mida võib kasutada kõikides tundides, õpetasid ka meid mänge looma. Naastes tööle tagasi, ma viisin läbi tundide seeria, kasutades õpilastega digitaalseid mänge. Ma palusin enda õpilastel luua ise mänge klassikaaslaste jaoks – kokkuvõttes olid kõik protsessist ja tulemustest vaimustuses. Kursused Prahas olid informatiivsed ja kasulikud, kuna saadud teadmisi (https://drive.google.com/open?id=0B9KPZMN6LbdeZmthRlJaaVlLMmc ) ma kasutan kindlasti ka edaspidi enda töös."

Diana Šanina, prantsuse/saksa keele õpetaja,kursus "Practical Methodology for Teachers Working with CLIL" (Malta):
"Projekti raames mul oli õnn 5 päeva jooksul läbida koolitus Maltal. See on uus kogemus ja omamoodi väljakutse, sest enne seda ma ei ole midagi inglise keeles õppinud. Koolituse teema on otseselt seotud igapäevase professionaalse tegevusega, kuna ma töötan LAK-õppe ehk CLIL meetodi (keele- ja aineõppe meetod) järgi, õpetades lastele saksa ja prantsuse keelt. Kursused aitasid mul mitte ainult rikastada minu metoodiliste võtete spektrit õpilaste õpetamise protsessis, aga ka andsid võimaluse võrrelda olemasolevaid praktikaid sellega, mis on välja kujunenud teistes Euroopa riikides, näiteks Saksamaal, Poolas ja Ungaris, jagada kogemusi kolleegidega, kes juba ammu või alles planeerivad töötada integreeritud metoodika järgi. Minu arvates see on ka üks selle sõidu väärtuslikeimast tulemustest, vaadata justkui pealt seda, mida ja kuidas ma teen tunnis, viia ühise nimetaja alla kogutud didaktilised teadmised integreeritud õppe valdkonnas. Huvitatud kolleegidele ma soovitaksin inglisekeelse portaali ressursse http://www.languages.dk/, kus võib värskendada üldiseid teoreetilisi teadmisi pedagoogika ja metoodika õpetamise valdkonnas ning tutvuda konkreetsete detailselt välja töötatud ja ellu viidud integreeritud tundide projektidega."

Jelena Suhhotina, saksa keele õpetaja, kursus "Interacting in Berlin" (Saksamaa):
"Kool nagu ka teater algavad riidepuust – kuid palju tähtsam on nende teine ühine koostisosa - mäng. Just mäng on Euroopa psühholoogide arvates, kes vaimustusega tsiteerivad Võgotskit, see „viies element", mis aitab kasvaval põlvkonnal arendada tolerantsust ja seltsivust, omanadada võõrkeeli ja edukalt meeskonnas tegutseda. Kursus Interacting in Berlin, mida mul õnnestus külastada projekti raames, näitlikult demonstreeris seda. Teatripedagoog, psühholoog, põgenike keskuse töötaja, infotehnoloog ja raamatukoguhoidja, erinevas vanuses ja erinevatest rahvustest inimesed ühinesid tänu mängule paari päevaga ja moodustasid ladusa meeskonna. Selline kogemus on väga kasulik kooliõpetajale, kes valmistab õpilasi ette 21. sajandi väljakutseteks. Mängukogu võib leida viitel: https://drive.google.com/opeid=0B9KPZMN6LbdeLVAxTGszcWw2OVk ."

Julia Issajeva, inglise/eesti keele õpetaja (HEV lapsed), kursus "Effective Communication and Practical Teaching Skills with an Introduction to Scottish Culture" (Šotimaa):
"Kvalifikatsioonikursused on alati kasulikud. Aga kui need kursused aitavad vahetada õhkkonda ja kliimat, jagada erinevatest riikidest kolleegidega kogemust ja vaadata suurepäraste linnade vaatamisväärsusi, on selline õppimine topelt huvitav.
Minu kursus toimus Šotimaa pealinnas Edinburghis ja kestis 5 päeva. Selle aja jooksul me õppisime palju teemasid, alates draamast lõpetades video kasutamisega tunnis, külastasime eliitkooli-pansionaati ja tähtsamaid kultuuriobjekte. Kursus aitas mul mitte ainult parandada inglise keele oskust, avastada enda jaoks uued õpetamismeetodid, vaid ka õppida suhtlema erinevatest rahvustest inimestega. Oma tundidesse ma tõin uued võimalused õpetamiseks ja õppimiseks mängu vormis, mõned inglise lasteraamatud ja tükike šoti veebruari päikest.
Kuna firma pakub koolitust mitte ainult õpetajatele, vaid ka keelekursuste laia valikut, annan viite firma koduleheküljele: http://inlingua-edinburgh.co.uk/home/  ."

Natalja Nikanorova, õppealajuhataja, kursus "Structured Study Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Málaga":
"Hola, amigos! 6. kuni 12. märtsini 2016 mul oli õnn osaleda koolitusel projekti Erasmus+ raames Hispaanias Malaga linnas.
Me külastasime Hispaania koole ja ülikoole, tutvusime selle muinasjutulise maa kultuuri, kommete ja haridussüsteemiga. Kava oli väga huvitav ja sisukas. Minu jaoks see oli unustamatu kogemus ja omamoodi väljakutse – mugavustsoonist väljumine.
Rühma kuulus 26 inimest 10 riigist. Õppimine toimus inglise keeles. On tore, et valmistudes sõiduks, ma võtsin suvel inglise keele eratunde! Ma ei saanud eriti palju teadmisi, kuid sellegipoolest, õppimisele pühendatud aeg, ei läinud asjata raisku! Ma sain uusi sõpru Saksamaalt, Taanist, Sloveeniast, Tšehhist, Kreekast, Horvaatiast, Türgist, kellega on võimalik edaspidine rahvusvaheline projektitegevus.
Koolitus innustas mind õppima võõrkeeli: naastes koju tagasi, ma läksin peale inglise keele kursuste ka saksa keele kursustele. Just koolitusel Hispaanias tuli arusaamine, et ilma võõrkeelteta kaasaegses maailmas lihtsalt hakkama ei saa!
Siin on kasulikud esitlused, mida ma edastan hea meelega võõrkeelte ja kunstiõpetuse õpetajatele: https://drive.google.com/open?id=0B9KPZMN6LbdeLWVIZ1NwRHF0X2s "

Meie innustatud ja uute teadmistega viljastatud õpetajad-projektis osalejad viisid läbi seminare ja meisterklasse oma gümnaasiumi ja Narva linna kõikide koolide kolleegidele. Sellega me püüame anda panuse Euroopa ühise pedagoogilise platvormi loomisesse, kus selle osalejad võivad jagada kogemusi ja teadmisi ning otsida koos 21. sajandi hariduslike ülesannete lahendusi.

Olga Lutška, Erasmus+ projekti "Edust koolis - eduni elus!" koordinaator
Narva Kesklinna gümnaasium

Наши медалисты

Сегодня в Нарвском замке состоялся приём мэра для лучших выпускников нарвских школ и гимназий. В этом году нашу школу представляли 4 медалиста.

Золотые медалисты:
1. Кирилл Демишин

Кирилл – жизнерадостный, улыбчивый и общительный молодой человек. Всегда в хорошем настроении, его трудно представить грустным или расстроенным. Отличная учёба не мешает Кириллу посвящать время своему хобби - программированию роботов. В этой области Кирилл – настоящий профессионал, что подтверждают призовые места на соревнованиях по робототехнике. Помимо этого, Кирилл – творческая личность, и, возможно, в будущем мы увидим его блистающим на сцене! Но какой бы путь ни избрал Кирилл, он - прекрасный товарищ, который никогда не бросит своих друзей в беде!

2. Алина Лернер

Алина удивительным образом сочетает в себе усидчивость, серьёзность, креативность и потрясающее чувство юмора. Участница команды КВН, Алина не полезет за словом в карман, в любой ситуации найдёт остроумный ответ. Успевает всё, учится на одни пятёрки с первого класса! В этом ей помогает самодисциплина и умение планировать своё время. Глядя на Алину, никогда не думаешь, как же её лучше охарактеризовать – умная она или красивая, её достижения в учёбе говорят сами за себя, а чувство стиля всегда позволяет выглядеть на все сто, и сразу становится понятно – перед нами умная красавица!

3. Валерия Суворова

Валерия – отличница, активистка и, наконец, просто красавица! Успевает не только отлично учиться, но и участвовать в олимпиадах и соревнованиях! Показала лучший результат в Ида-Вирумаа по лингвистике, несмотря на то, что этот предмет не изучается в школе, участвовала в городской конференции исследовательских работ с докладом. Позитивно настроенная и доброжелательная, Валерия умеет дружить. Она всегда найдёт время и поможет тем, кто нуждается в её помощи.

Серебряные медалисты:
1. Виктория Смирнова

Вика – само воплощение очарования, женственности и скромности. Тактична, прекрасно воспитана, мягка в общении с окружающими, что не мешает ей быть железной леди во всём, что касается учёбы. Удивительно, откуда в такой нежной хрупкой девушке столь твёрдый характер? Не пасует ни перед какими препятствиями, преодолеет любую преграду, никогда не сдаётся. Обожает пробовать всё новое, за время учёбы в гимназии поучаствовала во множестве проектов и мероприятий, очень легка на подъём! Неоднократно защищала честь школы на спортивных соревнованиях. Целеустремлённая и успешная девушка, в дальнейшем, несомненно, мы ещё не раз о ней услышим!

Мы поздравляем ребят и желаем им только успехов! И пусть всё то, что задумано, обязательно исполнится! В добрый путь!!!

Итоги экологического проекта «Человек- часть природы»

В этом учебном году Нарвская Кесклиннаская гимназия принимала участие в проекте «Человек-часть природы» по программе «Экологической осведомлённости». Цель данной программы– формирование у учеников экологических ценностей и поведенческих привычек, продвижение экологического образования, поддержка государственных учебных программ.

В течение всего 2015/2016 учебного года учащиеся нашей школы (16 классов-комплектов) посещали центр природы Iisaku с целью закрепить полученные в школе знания и расширить познания в экологической сфере.

Всего в проекте приняло участие около 400 детей и взрослых. С сентября по май состоялось 26 поездок. Программы проводились квалифицированными специалистами центра природы с использованием методов активного обучения.

Фотографии о поездках классов можно посмотреть здесь:

https://drive.google.com/drive/folders/0B-R_Ho12QpdhblVPWWlPUk85Qjg

Большое спасибо Центру инвестиций в окружающую среду за предоставленную возможность поближе узнать природу родного края!

P.S. В апреле стало известно, что KIK поддержал новый экологический проект нашей школы «Uuri ja tunne oma kodukoha loodust!" (Исследуй и узнавай свой край). А это значит, что впереди у нас новые поездки и новые программы для учащихся.

Автор и координатор проекта: Наталья Никанорова

17.juunil 2016.a toimub õppenõukogu istung.

Toimumise koht: loengusaal. Toimumise aeg: 13.00-14.00

Päevakava:
1. Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
2. Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
3. Lõputunnistuste allkirjutamiseks viie õppenõukogu liikmete nimetamine.
4. Põhikooli lõpetanud õpilaste kiituskirjaga ja kiitusega tunnustamise otsustamine.
5. Gümnaasiumi lõpetanud õpilaste kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga tunnustamise otsustamine.
6. Täiendava õppetöö tulemused ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
7.Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine (vajadusel)

Anna Zubova, kooli direktor

Podarok shkole2Подарок школе

В этом году нашей школе исполняется 90 лет! За это время тысячи её выпускников получили путёвку в жизнь. А начинали все с самого главного: учились читать. И сегодня ученики и родители 2 В и 3 В классов дарят нашей любимой школе книги. Пусть они дарят радость познания следующим поколениям. А нашей школе мы желаем процветания и успехов!

Классные руководители 2 В и 3 В классов Галина Боярова и Наталья Сахарова

Игра – викторина по Р.Киплингу «Маугли».

В мае учащиеся 4В и 4С классов с учителями русского языка (Петрова С.О., Крайник А.И.) посетили городскую библиотеку, где приняли участие в игре-викторине по произведению Редьярда Киплинга «Маугли». В ходе игры ребята узнали о жизни и творчестве писателя, выполняли разнообразные и интересные задания. За правильные и полные ответы участники получали баллы. В конце мероприятия были награждены сладким призом.

Спасибо работникам городской библиотеки за интересное и познавательное мероприятие!

Учителя русского языка: Крайник А.И., Петрова С.О.