26 | 02 | 2020

Õppenõukogu istung

19.juunil 2017.a toimub õppenõukogu istung.
Toimumise koht: loengusaal
Toimumise aeg: 12.00

Päevakava:
1.Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
2. Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
3. Lõputunnistuste allkirjutamiseks viie õppenõukogu liikmete nimetamine.
4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel või kiituskirjaga.
5. Õpilase kuld- ja hõbemedaliga ning kiituskirjaga tunnustamise otsustamine.
6. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
7. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

Anna Zubova, kooli direktor