22 | 09 | 2020

XVII GLOBE SUVELAAGER

2014. aasta augustis korraldati Narva Kesklinna gümnaasiumi õpilastele põnev sõit koos Narva Vanalinna riigikooli ja Narva Humanitaargümnaasiumi õpilastega rahvusvahelisesse laagrisse «Globe», mis toimus Nelijärve Puhkekeskuses. Meie kooli rühmas olid Vladimir Nikanorov(8.a), Jaroslav Bortsov(8.e), Alina Lerner(10.a) ja Polina Tšelnokova(11.a).

Laagris võtsime osa huvitavatest üritustest: käisime jalgsi ja paatidega teaduslikel ekspeditsioonidel, uurisime Urbukse, Ahvena, Sisaliku ning Purgatsi järve floorat ja faunat, korraldasime eksperimente, töötasime vahenditega, mis aitavad jälgida keskkonna olukorda, osalesime konkurssidel ja viktoriinides, suhtlesime kogenud õpetajatega, tegime ettekandeid ja kuulasime kaasakiskuvaid loenguid.

Vaatamata sisukale kavale, oli meil aega puhkuseks: me osalesime huviga satelliidimängus (andmete edastamine distantsil), mõtlesime välja legende nelja järve tekkest ja esitasime neid laval. Tänu soojale ilmale oli võimalik ujuda järves, mille ökoloogilist seisundit kontrollisime ise.

Laagris rääkisime me meelsasti 3 keelt: eesti, inglise ja vene keelt.

Meile meeldis see sõit väga: tutvusime uute inimestega, saime uusi teadmisi ja eredaid emotsioone.

Täname bioloogia õpetajat Sedova Tatjana Igorevna-t, meie kooli administratsiooni ja Narva linna kultuuriosakonda rahvusvaheliseteaduslaagri «Globe» sõidu organiseerimise eest.

Narva Kesklinna gümnaasiumi 11. a klassi õpilane Polina Tšelnokova

XVII летний лагерь Globe

В августе 2014 года состоялась захватывающая поездка учеников нашей гимназии совместно с учениками Нарвской государственной Ваналиннаской школы и Нарвской Гуманитарной гимназии в международный научный лагерь Globe, который проходил на базе отдыха «Nelijärve Puhkekeskus». В команду нашей школы вошли: Владимир Никаноров (8a), Ярослав Борцов (8e), Алина Лернер (10а) и Полина Челнокова (11а).

В лагере мы приняли активное участие в интересных мероприятиях: ходили пешком и на лодках в научные экспедиции, изучали разнообразие флоры и фауны четырёх озёр (Urbukse järv, Ahvena järv, Sisaliku järv, Purgatsi järv). Также мы проводили опыты, работали с приборами для наблюдений за состоянием окружающей среды, участвовали в викторинах и конкурсах, общались с опытными преподавателями, делали доклады о проделанной работе, слушали занимательные лекции.

Несмотря на насыщенную программу, у нас было достаточно времени на отдых: мы с интересом участвовали в сателлитной игре (передача данных на расстоянии), сочиняли легенды о происхождении четырех озер и показывали их сценическую версию. Благодаря хорошей погоде нам также удалось купаться в озере, экологическое состояние которого мы проверили сами.

В лагере мы с удовольствием общались на эстонском, русском и английском языках.

Нам очень понравилась эта поездка: мы обрели новых друзей, получили яркие эмоции и полезные знания в области экологии.

Благодарим учителя биологии Седову Татьяну Игоревну, администрацию нашей школы и отдел культуры города Нарва за помощь в организации поездки в международный экологический лагерь Globe.

Ученица 11а класса Нарвской Кесклиннаской гимназии Полина Челнокова