12 | 04 | 2021

Inglise keele tund saksa keeles

Eelmisel reedel (27.02) oli meie 9.e klassil suurepärane võimalus tutvuda väga seltsiva külalisega Saksamaalt – Leoniega.

Me saime järjekordselt rakendada oma teadmisi mitte ainult praktikal, vaid ka nautida suhtlust suurepärase sakslannaga. Vaatamata noorele eale, üllatas Leonie meid oma inglise keele oskusega ja jagas isklikku reisimise kogemust. Neiu osutus väga kommunikatiivseks ja sõbralikuks. Meie tund oli huvitav ja õpetlik. Paljud õpilased demonstreerisid oma häid keele teadmisi ja oskust vabalt suhelda võõramaalasega, igaüks sai rääkida külalisele enda tuevikuplaanidest ja jutustada endast. Sellised tunnid aitavad meil, õpilastel, edasi liikuda ja ületada keelebarjääri, mis mõjub positiivselt meie õppimisele ja motiveerib meid uusi teadmisi saada. Kahjuks oli meie kohtumine väga lühike, kõigest 45 minutit, kuid see jääb kauaks meelde! Tahame avaldada erilist tänu meie inglise keele õpetajale Deniss Tšertovile selliste mitmekesiste ja õpetlike tundide eest!

9.e klassi õpilane Anna Misnik

Урок английского языка по-немецки.

В прошлую пятницу (27.02), нашему классу 9Е предоставилась отличная возможность познакомиться с очень общительной гостьей из Германии - Leonie.

В очередной раз мы смогли не только применить наши знания на практике, но и просто насладиться общением с замечательной немкой. Leonie, не смотря на её юный возраст, смогла впечатлить нас своим знанием английского и поделиться личным опытом путешествий. Девушка оказалась очень коммуникабельной и дружелюбной. Наш урок был интересным и познавательным. Многие ученики продемонстрировали свои хорошие знания языка и умение свободно общаться с иностранкой, каждый смог поделиться с гостьей своими планами на будущее и рассказать о себе. Такие уроки помогают нам, ученикам, продвигаться вперёд и преодолевать языковой барьер, что положительно сказывается на нашем обучении и мотивирует нас к получению новых знаний.

К сожалению, наша встреча была очень короткой - 45 минут, но она надолго останется в нашей памяти! Хочется выразить особую благодарность нашему учителю английского, Денису Чертову, за столь интересные, разнообразные и познавательные уроки!

Ученица 9.Е класса, Анна Мисник