12 | 04 | 2021

Lastevanemate toetamine
Projekt "Toetavad teenused lapsevanemale"

Selle aasta veebruaris lõppes meie maakonnas projekt lastevanematele "Toetavad teenused lapsevanemale". Kaheaastase projekti eesmärgiks oli abistada lastevanemaid laste kasvatamisel, õpetada lahendama konfliktseid olukordi perekonnas ja saada rõõmu suhtlemisest enda lastega.

Projekt sai teoks tänu sihtasutusele KÜSK ja keskuse Lapsele Oma Kodu vaevarikkale tööle.

Projektijuhi Natalja Umarova sõnul osales projektis 120 lapsevanemat. On väga meeldiv, et meie koolist sai toetust 24 lapsevanemat. Huvitatud emad ja isad läbisid kogenud psühholoogide Irina Krot ja Svetlana Gorbatšova juhendamisel koolituse teemal „Efektiivne lapsevanem". Tagasiside on väga hea, koolituse tulemused on ainult positiivsed. Me loodame, et taolised projektid jätkuvad lastevanemate jaoks!

Natalja Nikanorova
Narva Kesklinna Gümnaasiumi õppealajuhataja

Поддержка родителей.
Проект "Toetavad teenused lapsevanemale"

В феврале этого года в нашем уезде завершился проект для родителей "Toetavad teenused lapsevanemale". Целью двухгодичного проекта было: помочь родителям в воспитании детей, научить решать конфликтные ситуации в семье и получать радость от общения с собственными детьми.

Проект стал возможен благодаря поддержке целевого учреждения KÜSK и кропотливой работе центра Lapsele Oma Kodu.

По словам руководителя проекта, Наталии Умаровой, в проекте принимало участие 120 родителей. Очень приятно, что из нашей школы поддержку получили 24 родителя. Заинтересованные мамы и папы под руководством опытных психологов Ирины Крот и Светланы Горбачёвой прошли обучение на тему «Эффективный родитель». Обратная связь очень позитивная, результаты обучения только положительные. Мы очень надеемся на продолжение подобных проектов для родителей!

Наталья Никанорова
Завуч по развитию Нарвской Кесклиннаской гимназии