12 | 04 | 2021

eTwinningu projekt "Tervisepäev meie koolis"

Niimoodi möödus meie tervisepäev Narva Kesklinna gümnaasiumis.
Päevakavas olid järgmised üritused:
• kaks kehalist puhkepausi/pausid igas tunnis,
• sportlik flashmobi kooli juhtkonna jaoks,
• sportlik flashmobi kooli koristajate jaoks,
• sportlikud joonistamise tunnid algkassides teemadel:
- Spordialad
- Kuidas ma teen sporti?
- Terves kehas, terve vaim
• sportlik ajurünnak teemal „Sport on vahva!" ja „Sport is Great!" inglise ja eesti keele tundides,
• sporditeemaliste joonistuste ja plakatite näitus päeva lõpus.
Kõik oil vahva!
Siin on päeva SLIDESHOW http://lingid.ee/tervisepaev

Projekti koordinaator, Olga Lutška