12 | 04 | 2021

Kohtumine deputaadiga

23. aprillil oli meie kooli 10.klassi tundi kutsutud endine AS Narva Elektrijaamad peadirektor, endine Riigikogu liige Ants Pauls. Ta rääkis õpilastele põlevkivitööstuse arengu perspektiividest meie piirkonnas kuni 2020. aastani, aga ka energeetika olukorrast Eestis üldiselt. Õpilased said teada Eesti integreerimisest Eurotsooni riikide energeetikasüsteemi. Vestlus oli õpetlik ja huvitav.

Lõpetuseks soovis Ants Pauls meie gümnaasiumiõpilastele edu õppimises, õppida hästi keeli. „Missuguses valdkonnas te ka ei töötaks, missuguse elukutse te ka ei omandaks – te peate püüdma olema parimad oma alal, sest ainult nii võib edu saavutada."

Keemiaõpetaja S. Stepanenk

Встреча с депутатом

23 апреля в нашу гимназию, на урок в 10 класс, был приглашен бывший генеральный директор АО «Нарвские электростанции», бывший депутат Рийгикогу Антс Паульс. Он рассказал учащимся о перспективах развития сланцевой промышленности в нашем регионе до 2020 года, и в целом о состоянии энергетики в Эстонии. Ребята узнали об интеграции Эстонии в энергетическую систему стран Еврозоны. Беседа была познавательной и интересной.

В заключение Антс Паульс пожелал нашим гимназистам хорошо учиться, учить языки. «В какой бы области вы ни работали, какую бы профессию ни освоили – вы должны стараться всегда быть лучшими в своем деле, только так можно добиться успеха.»

Учитель химии С. Степаненко