20 | 06 | 2021

Уважаемые родители будущих первоклассников!

Администрация Нарвской Кесклиннаской гимназии сообщает, что с 15 марта начинается приём документов для поступления в 1-й класс.
Законный представитель ребёнка предоставляет ходатайство секретарю школы (по рабочим дням с 8.00 до 16.00, на каникулах: с 18 до 21 марта, а также в летний период с 9.00 до 15.00).
Формы ходатайств можно найти на сайте школы:
ходатайство в 1 класс | ходатайство в 1 класс языковое погружение
NB! Просим родителей, чьи дети не посещали подготовительный класс нашей школы, зарегистрироваться на беседу с психологом по тел. 3569550

Информация о планируемых 1-х классах
В 2013/2014 у.г. Нарвская Кесклиннаская гимназия планирует открыть четыре 1-х класса:

1A – классный руководитель Анна Владимировна Курман
1B – классный руководитель Наталья Сергеевна Сахарова
1C – классный руководитель Юлия Валерьевна Корзунина
1E (класс языкового погружения) – классный руководитель Ану Тикерпе

Дополнительная информация:
• Вступительных тестов нет
• Язык обучения: русский, в классе языкового погружения – эстонский
• Эстонский язык: начиная с 1 –го класса
• Иностранный язык: английский (начиная со 2 –го класса)
• Кроме того в 1-м классе три предмета преподаются частично на эстонском языке (природоведение, музыка, труд)

Lugupeetud tulevaste 1.klassi õpilaste vanemad!

Narva Kesklinna Gümnaasiumi juhtkond teatab, et taotluste vastuvõtt kooli 1.klassi sisseastumiseks toimub alates 15. märtsist 2013.a .
Lapse seaduslik esindaja esitab taotluse kooli sekretärile (tööpäeviti kl 8.00-16.00, koolivaheajal 18.-21.03. ja suveperioodil kl 9.00- 15.00).
Taotluse vormid võib leida Narva Kesklinna Gümnaasiumi kodulehelt:
Taotlus 1.kl vene õppekeelega | Taotlus 1.kl keelekümblus
NB! Palume neid lastevanemaid, kelle lapsed ei käinud meie gümnaasiumi ettevalmistusklassis, registreerida vestlusele psühholoogiga tel.35 6 95 50
Informatsioon avatavate esimeste klasside kohta

2013./2014.õa avatakse Narva Kesklinna Gümnaasiumis neli esimest klassi:
1.A – klassijuhataja Anna Kurman
1.B – klassijuhataja Julia Korzunina
1.C - klassijuhataja Natalja Sahharova
1.E (keelekümblus) - klassijuhataja Anu Tikerpe

Lisainfo:
Katsed: ei ole
õppekeel: vene (keelekümblusklassis – eesti keel)
A-võõrkeel: eesti (alates 1.klassist)
B-võõrkeel: inglise (alates 2.klassist)
Loodusõpetuse-, tööõpetuse- ja muusikatunnid toimuvad 1.klassis osaliselt eesti keeles.

Oleme avatud Teie soovidele ja ettepanekutele!

Aeroobikakuninganna konkursil

Sellel õppeaastal toimus Aeroobikakuninganna konkurss Narva loomemajas 5. aprillil.Aeroobikakuninganna konkursil 6.-12. klassi tüdrukute seas esindasid meie kooli 6.B klassi õpilased – Alina Solovjova, Maarika Abramova, Anastassia Merkulova. Osalejad esinesid edukalt ja peale selle saavutas Alina Solovjova konkursi finaali tiitli. Õnnitleme kõiki osalejaid suurepärase tantsu puhul, aga ka pedagooge (Marina Gussevat ja Marina Bondar'it ) laste ettevalmistamise eest.

Suure kino väikesed tähed

Märtsi alguses toimusid Narva kindluse territooriumil A. Tjuljenjevi stsenaariumi järgi lühimängufilmi „Legendid mustast inimesest" võtted. Keskaegse legendi ekraniseering oli heaks võimaluseks loomingulistel noortel end realiseerida. Kunstiõpetuse õpetaja juhendamisel osales Kesklinna gümnaasiumi õpilaste rühm selles põnevas töös. Tänu meie gümnaasiumi õpetajatele kunstnik T. Soninale ja V. Runini tehnilisele abile oli õpilastel võimalus õppida osaledes filmi loomise protsessis.
Mängufilmi filmiti Vene draamateatri näitleja Aleksander Kutšmezovi, režissööri Vladimir Bani ja klubi „Karu" algatusel, mida toetas Narva Kultuuriosakond. Vaata filmi http://vimeo.com/62650534

Õnnitleme kõiki filmigrupi osalejaid töö eduka lõpetamise ja filmifestivalil osalemise puhul.

- Osades: Aleksandr Kutšmezov, Anton Paderin, Asja Sonina, Dmitri Zubov, Sofija Smirnova, Julia Ogorodnikja teised. Loe edasi vene keeles

Saatsid Talve ära, Kevad aga saabus

Märtsi alguses käisid esimeste klasside ja 2.c klassi õpilased Olgino külas talve ära saatmas. Ilm oli suurepärane, tuju ka hea.
Peol said lapsed mängida rahvusmänge ja sõita hobustega. Õpilased osalesid võistluses „Kes teeb pikema liusõidu", vaatasid ka nukuetendust. Loomulikult söödi ka pannkooke!
Pidupäev lõppes vastlapäeva hirmutise põletamisega. Lapsed veetsid aega kasulikult ja mõnusalt. Vastlapäev õnnestus! Loe edasi vene keeles

Õppida võib mitte ainult koolipingis

3.а ja 3.е klasside õpilased ( klassijuhatajad A. Kurman, S. Popovitš) alustasid koolivaheaega huvitavast reisist Tartu AHHAA keskusesse. Seal lapsed külastasid planetaariumi, käisid pilpaküla ruumis, sõitsid liftiga „maa alla", rändasid mööda peegellabürinti, nägid Hobermani kera ja palju muud huvitavat. Loe edasi vene keeles

Õpetajad tulevastel esimeste klasside õpilastel külas

21. märtsil õpetajad Anna Kurman, Julja Korzunina ja Natalja Sahharova külastasid tundi lasteaias „Kakuke". Lapsed olid väga püüdlikud, igaüks neist tahtis vastata. Lapsed tulid toime kõikide raskete ülesannetega: häälikuõpetuses, võrratuste moodustamises, nutikate ülesannete lahendamises. Meil on rõõm näha tulevikus enda koolis nii püüdlikke õpilasi. Loe edasi vene keeles

 Rahvusvaheline teadusliku konverents „Teenistuse paraad teadusele"

20.märtsil11.b klassi õpilane Jelizaveta Seleznjova osales rahvusvahelisel teaduslikul konverentsil „Teenistuse paraad teadusele", mis toimus Kingissepa koolis Nr 3 Leningradi oblastis. Konverentsil osalejad jagunesid sektsioonidesse: humanitaar ja täppisteadus-matemaatilisse. Täppisteadus-matemaatilises sektsioonis esitatud teemad olid väga erinevad: „Ajalugu lõhnata"; „Geenius ja kuritegu"; A. Puškini kirjandusliku teose „Mozart ja Salieri" matemaatiline analüüs; „Taimede muusikalised eelistused". Liza esitas teemat „Ilu matemaatilised alused". Peale presentatsiooni võisid kohalolijad näha ka Liza kleitide kollektsiooni ja ka ajaloolisi kostüüme.

Kõik osalejad näitasid sügavaid teadmisi valitud teemadel. Aga Liza esinemine kutsus esile kohalolijate seas aplausitormi. Liza sai aukirja ja auhinna konverentsil osalemise eest.

Samuti tahaks ära märkida ka suurepärase vastuvõtu, mille osutasid meile konverentsi korraldajad. Täname ka 11.b klassi õpilast Karina Portnovat toetamise eest. Loe edasi - vene keeles

Näituse "Hoia, mida armastad!" külastamine

7. märtsil 3.b klass (klassijuhataja N. Sahharova) külastas näitust, mis oli pühendatud Eesti Looduskaitse Seltsi 100. aastapäevale. Lapsed said tutvuda Eesti looduse mitmekesisusega läbi näitusel esitatud temaatiliste mängude. Loe edasi vene keeles

SUUREPÄRASED TULEMUSED SPONTAANSE KÕNE VÕISTLUSEL

15. märtsil tähistati TÜ Narva kolledžis emakeelepäeva. Selle sündmuse raames toimus spontaanse kõne võistlus, kus osales 31 gümnaasiumi õpilast Ida-Virumaa koolidest. Õpilased esinesid kolmeminutiliste kõnedega eesti või inglise keeles kohapeal valitud teemadel, mis olid nii või teisiti seotud keelega (kõne ettevalmistusaeg puudus). Õpilaste esinemist hindas kriteeriumite järgi kuueliikmeline žürii, mille koosseisus olid:

* Larissa Degel (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitja haridusalal)
* Pille Lille (TÜ Narva kolledž, Ida-Virumaa nõustamiskeskuse koordinaator)
* Olga Orehhova (TÜ Narva kolledž, inglise keele assistent)
* Anna Golubeva (TÜ Narva kolledž, inglise keele lektor)

Meie kooli õpilased esinesid suurepäraselt: Georgi Suikanen (12.A) saavutas I koha, Sonja Smirnova (12.A) aavutas II koha - eestikeelne kõne, Aleksandra Titova (12.A) saavutas I koha - ingliskeelne kõne.

Õnnitleme õpilasi eduga ning täname Jelena Jakovlevat (eesti keele õpetaja) ja Maria Jaksinat (inglise keele õpetaja) õpilaste ettevalmistuse eest! Loe edasi vene keeles

I koht inglise keele linnaolümpiaadil

2. märtsil 2013. aastal toimus inglise keele linnaolümpiaad, millest võttis osa 150 Narva ja Sillamäe 5.-12. klassi õpilast. 10-ndate klasside õpilaste seas saavustas edu Kesklinna gümnaasiumi õpilane Oleg Nikulin. Õnnitleme võitjat!!! Loe edasi vene keeles