22 | 01 | 2022

Shkola dishkoljat 2021

Iisaku 9D 1Познавательная поездка в Иизаку

10 сентября 9D класс в рамках экологического проекта школы участвовал в образовательной программе центра природы Иизаку. Тема программы была 'Вода и её использование'. Большое спасибо преподавателю центра Марии Смельска за очень интересный урок вне школы!

Классный руководитель Евгений Жигалов

Liikuma 9 10 09 21 2LIIKUMA KUTSUVA KOOLI SÜGISSEMINARIL KÄÄRIKUL 09.-10.09.2021

Suur tänu Tartu Ülikooli Liikumislabori esindajatele suurepärase seminari eest! Saime palju uusi ideid, nippe ja võtmeid. Hakkame liikuma ja tegutsema!

Fotol: Natalja Nikanorova (õppealajuhataja), Irina Tõšova (keelekümblusklassi õpetaja), Irina Gruznova (kehalise kasvatuse õpetaja)

Oppesoit Iisakusse 1Õppesõit Iisakusse

6.e klassil oli suurepärane võimalus käia 07.septembril KIK-projekti raames õppereisil Iisakus, kus saime teada, missugust rolli mängib vesi meie igapäevaelus. Peab mainima, et meie klassi õpilased teadsid vee kohta väga palju. Eriti huvitavaks kujunes õppe viimane osa, kus tuli võtta tiigist vett ja seda filtreerida. Uuriti, kes vees elutsevad, see oli huvitav pilt. Sõit oli kasulik, õpetlik ja andis uusi teadmisi.

Klassijuhataja Helle Kuldsepp

Poznavatelnoi 1ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ ВНЕ ШКОЛЫ.
EBATAVALINE ÕPPEPÄEV.

6.09 oli 6.a klassi ôpilastel ebatavaline õppepäev - nad käisid õppereisil Iisaku loodusmajas, kus said üsna palju teada väga tähtsal vee kasutamise teemal. Lastel oli vôimalus mitte ainult kuulata ja vaadata, vaid ka ise katseid teha mikroskobi abil ja oma kogemustest teemal rääkida. See oli huvitav ja kasulik õppereis.

6.a klassi klassijuhataja Natalja Šubina.

DISTANTSÕPE
Tunnid
1.kl. vastuvõtt
10.kl. vastuvõtt

Информация о приёме в 10 класс

Регистрация на вступительный тест
12.05.22 - для Кесклинна гимназии
14.05.22 - для учащихся других школ
16.06.22 - дополнительный

Psühholoogi soovitused
Põhikooli lõpetajale
Gümnaasiumi lõpetajale

Условия окончания гимназии в 2021/2022 учебном году

Gümnaasiumi eksamiplaan

Kool saab varsti läbi. Kuhu edasi? Школа заканчивается. Что дальше?

Testi, mis amet sulle sobib? Тест: какая профессия тебе подходит

Ravikindlustus pärast kooli lõpetamist

Kuulutused