20 | 06 | 2021

Võit linna jalgpallivõistlustel!

Mai alguses toimusid meie linnas jalgpallivõistlused 6. ja 7. klasside õpilaste seas. Kokku osales 8 meie linna kooli ja järjekordselt said esimese koha meie gümnaasiumi lapsed. Võistkonna koosseis: Marian Minarski 6.a klass, Maksim Tšerezov 6.b klass, Aleksandr Ivanov 7.b klass, Jevgeni Baranov 7.b klass, Marek Julinski 7.b klass, Nikita Kajalin 7.b klass, Dmitri Slavetski 7.b, Martin Mustonen 6.e, Nikolai Artjuhh 7.e, Martin Rõzikov 7.e. TUBLID!!!

Победа в городских соревнованиях по футболу!

В начале мая в нашем городе прошли соревнования по футболу среди учеников 6-ых и 7-ых классов. Всего учавствовало 8 школ нашего города и в очередной раз первое место завоевали ребята нашей гимназии. Состав команды: Мариан Минарский 6А, Максим Черезов 6Б, Иванов Александр 7Б, Баранов Евгений 7Б, Юлинский Марек 7Б, Каялин Никита 7Б, Славецкий Дмитрий 7Б, Мартин Мустонен 6Е, Николай Артюхх 7Е, Мартин Рыжиков 7Е. МОЛОДЦЫ!!!

Keelekümbluse esimese lennu tunnustamine
Чествование первого выпуска класса погружения

Lähipäevadel tunnustas Narva Kesklinna Gümnaasium enda esimest „keelekümbluse" lendu. Sel aastal lõpetavad 9. klassi need õpilased, kes 2005. aasta septembris said esimese klassi õpilasteks tähega „e", mis tähendab, et kõiki aineid õpetatakse eesti keeles.

Hõbe Eesti meistrivõistlustel males!

15.-18. mail Tallinnas toimunud Eesti meistrivõistlused males 12-aastaste seas tõi 3.e klassi õpilasele Rihard Agale järjekordse medali (hõbe) vabariigi esivõistlustel U-12. Sellel õppeaastal on see juba tema kolmas medal Eesti meistrivõistlustel! On hõbe U-10-s ja pronks U-14-s! Erakordne stabiilsus!

 Õnnitleme Rihardit edu puhul!

Серебро на чемпионате Эстонии по шахматам!

Прошедший в Таллинне 15 - 18 мая чемпионат Эстонии по шахматам среди 12-летних принёс очередную медаль (серебро) ученику 3е класса Ага Рихарду в первенстве страны U-12. А ведь это уже его третья медаль чемпионатов Эстонии в этом учебном году! Есть серебро в U-10 и бронза в U-14! Поразительная стабильность!

Поздравляем Рихарда с успехом!

Mäng jaamades „Meie Narva"

Neljapäeval, 15. mail, mina ja minu klassikaaslaste rühm, kuhu kuulusid Alesja Aleksejeva, Maria Djuna, Aleksei Golubev, Daniil Luzjanin ja Rudolf Maununen, osales integreeritud jaamade mängus „Meie Narva", kus saime esimese koha! Mäng osutus väga huvitavaks ja õpetlikuks, selle mõtlesid välja ja viisid läbi meie linna koolide õpetajad. Mänguks ettevalmistuse käigus me saime teada palju uut, näiteks Narva bastionide ajaloost, vanalinna tänavate nimedest, Narva jõe geograafilistest eripärasustest, Narva looduse eripärasusest. Leidsime huvitavat infot Narva linnas toimuvast rahvusvahelisest Chopini konkursist, ja palju muud. Samuti õppisime töötama meeskonnas, orienteeruma kaardi järgi, kasutama navigaatorit ja Google kaarte, ja mis kõige tähtsam – armastama meie linna ja tundma huvi selle vastu. Ma arvan, et kui me poleks valmistunud nii hästi ja pöördunud küsimustega Tatjana Sedova ja Jelena Krupina poole, siis vaevalt me oleks saavutanud edu. Täname neid abi eest.

Eraldi tahaksime avaldada tänu koordinaatoritele ja juhendajatele sellise põneva mängu eest! Aga ka meie klassijuhatajale Vlada Avramenkole, kes pakkus võimalust osaleda sellises ürituses.

8.a klassi õpilane Inga Donskis

NARVA SPRING CUP 2014

Veebruaris ja märtsis toimus jalgpallifestival Narva linna koolide algklasside seas - NARVA SPRING CUP 2014. Jalgpallifestivalis osales 21 võistkonda Narva linna koolidest. Ainult neli võistkonda pääses võistluste peafinaali. Igal võistkonnal, nagu see kombeks, oli oma ergutusrühm, mis tagas vajaliku lärmitaseme aktiivuse. Kõige ustavamateks pöidlahoidjateks osutusid tüdrukud Kesklinna gümnaasiumist, kes said diplomid ja auhinnad.
Meie jalgpallurid said 2. ja 3. koha. Tublid!
Festivali võitjad said korraldajatelt karikad ja medalid. Turniiri parimateks mängijateks tunnistati Deniss Sokkojev (3.a klass) ja Jegor Korobov (2.c klass).

Meie võistkonna edu jalgpalli võistlustel

Meie linnas toimusid jalgpallivõistlused laste seas D klassis. Pingelises võitluses said esimese koha meie gümnaasiumi poisid. Võistkonna koosseis: Anton Sulojev 5.C, Aleksandr Muravetski 4.A, Eduard Jaansoo 5.A, Saveli Smirnov 5.A, Nikita Ivanov 4.C, Nikita Kirillov 4.C, Jegor Korobov 2.C, Maksim Ivanov 2.B, Deniss Sokkojev 3.A, Daniil Dobrovolski 3.B, Anton Semissõnov 3.B.
TUBLID!!!
Õnnitleme võidu puhul ja täname kehalise kasvatuse õpetajaid õpilaste suurepärase ettevalmistamise eest!

Taliolümpiamängud – 2014

Enne uusaastat kuulutas AS STV välja joonistuste konkursi „Taliolümpiamängud – 2014". Kunstilises katses otsustasid osaleda paljud meie gümnaasiumi õpilased.
Tulemusliku tööna valmisid lastel pildid, mis peegeldasid erinevaid spordialasid. Lapsed proovisid ennast spordikunstnike rollis. Originaalsuse, loomingulise lähenemise eest said õpilased diplomeid. Täname osalemise eest vabariiklikus konkursis 2.B klassi õpilast Danil Aleksejevit (õpetaja S. Petrova), aga ka 3.A klassi õpilaste gruppi – Anželika Konovalovat, Anastassia Belajat, Jelena Kroti, Ilja Satepanovit, Ivan Stepanovit ja Jegor Ježovi (õpetaja N. Burikova).

 Soovime lastele ka edaspidi loomingulisi võite!

Õnnitleme emadepäeva puhul!
Поздравление с Днём матери от учеников классов погружения

Inglise keele kooliolümpiaad

Õnnitleme traditsioonilise inglise keele kooliolümpiaadi võitjaid 2., 3. ja 4. klasside seas, mis toimus 8. mail 2014. aastal. Olümpiaadile kutsuti kokku 33 osalejat, kellel on head teadmised inglise keeles. Lapsed pidid kirjutama testi, milles olid kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded ja grammatika. Olümpiaadi võitjateks tulid järgmised õpilased:

2. klassid
1. koht – Jan Matvejev, 2.a
2. koht – Jegor Novossjolov, 2.b
3. koht - Karina Zaimintseva ja Aleksandr Zabornikov, 2.a

3. klassid
1. koht – Anastassia Sinitsõna, 3.a
2. koht – Anželika Konovalova, 3.a
3. koht – Erik Pihlakas, 3.е ja Mari Rubina, 3.b

4. klassid
1. koht – Tamara Naumova, 4.а
2. koht – Anna Antošina, 4.a
3. koht – Ilona Fjodorova, 4.а

Täname ja õnnitleme kõiki inglise keele õpetajaid, kes valmistasid õpilasi ette ja viisid olümpiaadi läbi!

Tagasi kooli! Обратно в школу!

Me oleme siiralt õnnelikud, kui meie kooli külastavad need, kelle heledad hääled kõlasid viis või kümme aastat tagasi Kesklinna gümnaasiumi koridorides, kelle saavutused, püüdlused, sihikindlus olid õpetajate rõõmu ja uhkuse allikateks.

30. aprillil vabariikliku projekti „Tagasi kooli!" raames külastas meid 2008. aasta vilistlane Kirill Švartsov. Kirill omandas insenerialase kõrghariduse Inglismaal ja töötab praegu edukalt enda erialal kompaniis „MISTRAS" Cambridge'is.

Kirill rääkis tulevastele kooli lõpetajatele, 11.a klassi õpilastele eduka õppimise tähtsusest edaspidises karjääris, elukutse valiku tähtsusest, kõrghariduse omandamise võimalustest välismaal, töö otsimisest ja paljust muust.

Kirilli esinemine oli põnev, täis eredaid ja elavaid näiteid noore spetsialisti elust.

Gümnaasiumiõpilased said ammendavaid vastuseid neid huvitavatele küsimustele.

Fotol on Kesklinna gümnaasiumi vilistlane, edukas inglise insener Kirill Švartsov tööülesande täitmisel suurel kraanal Immingham Bulk Terminal.

Biloloogiaõpetaja T. Sedova