12 | 05 | 2021

Võit linna jalgpallivõistlustel

Oktoobris toimus meie linnas jalgpalli esivõistlus gümnaasiumi õpilaste seas. Kolme päeva kestel võitlesid kõik linna gümnaasiumid parima võistkonna tiitli eest. Raskes võitluses saavutas esimese koha meie gümnaasium! Võistkonna koosseis: Vladislav Morozov, Nikita Andrejev, Vladislav Ivanov, Mark Roosi, Ivan Solovjov, Juri Petrov, Vladislav Tšekmarjov, Igor Prišvitsõn, Ivan Bužin ja Maksim Šušarov.
TUBLID!!!
Õnnitleme võidu puhul ja täname kehalise kasvatuse õpetajaid suurepärase õpilaste ettevalmistamise eest!

Joonistuste näitus „Sügisene aeg"

Algkooli õpilased võtsid innustusega osa kooli joonistuste näitusest „Sügisene aeg". Iga klass esitas kümneid huvitavaid töid erinevates tehnikates. Töödes andsid lapsed edasi kogu looduse sügisvärvide kordumatuse. Näitus oli eredavärviline, väljendusrikas ja näitas veel kord, kui andekad on meie lapsed.

Algklasside ainesektsioonijuhataja Anna Kurman

Kunstide risttee

Kunstide risttee on mitmeaastane Narva muuseumi kunstigalerii projekt, mis sümboliseerib kunstide sünteesi. Kesklinna gümnaasiumi perfoomens-rühm on alati teretulnud külaline igal loomingulisel üritusel. Kunstigalerii järjepidevad külastajad meenutavad siiamaani selle kollektiivi imelisi esinemisi, näiteks ETV2 jõulusaates. Koolivaheajal esitasid 8.-9. klasside õpilased uut tööd – plastilist miniatüüri „Uni". Perfoomensis kasutatav pantomiimi, visualisatsiooni ja poeesia süntees võimaldavad pealtvaatajatel näha sügavalt ja uue pilguga juba tuntuid klassikalisi kunstiteoseid. Kunstiõpetuse õpetaja Tatjana Sonina märkis ära, et esimese veerandi jooksul valmistasid õpilased ette 3 etteastet linna tasandil. Renessansiajastu kunstnike poeesia ja ütlused, barokko stilistika, hõbesajandi esteetika – need olid noorte artistide innustuse allikateks, kes „vestlevad" pealtvaatajatega perfoomansi kaasaegses keeles igavesest tõest. Pealtvaatajatele pakume esinemise lõiku viimasest programmist „Kunstide risttee".

https://www.youtube.com/watch?v=aA2NMwVEO-E&list=UUXSKP2vuFKYPdqagktf5heA

Liiklusreeglite mäng

9. oktoobril 2.c klassi õpilased käisid Soldini gümnaasiumis külas. Seal toimus liiklusreeglite mäng meie linna kooliõpilastele. Meie lapsed lahendasid hea meelega reebuseid ja mõistatusi, vastasid edukalt viktoriini küsimustele, tuletasid meelde liiklusmärkide nimetusi, valmistasid oma kätega helkureid. Mängu lõpus said kõik lapsed mälestuseks diplomid ja magusad kingitused.

 Klassijuhataja:: Julia Korzunina

Õppereis

Viimasel koolipäeval, 17.10.14.a, toimus 4.a, 4.b ja 5.e klasside õppereis Elistvere loomaparki ja Iisaku koduloomuuseumisse. Lapsed tutvusid Eesti looduse ja metsloomadega ning said teada palju uut nende elukeskkonnast ja hatjumustest. Iisaku muuseumi külastati eesmärgil tutvustada lastele 19.-20. sajandi Eesti kultuuriajalugu ja olmet. Reis läks suurepäraselt – lapsed avastasid enda jaoks palju uut ja said rohkesti positiivseid emotsioone.

Saatjad-õpetajad: Oksana Garmašova (4.b), Maria Jaksina (5.e) ja Jevgeni Žigalov (4.a)

Õpilaste uurimistööde II konverents

17. oktoobril toimus Tartu Ülikooli Narva Kolledžis juba teine meie linna gümnaasiumide õpilaste uurimistööde konverents. Nagu teada, on alates 2013/2014. aastast uurimistöö või praktilise töö kaitsmine üheks kohustuslikuks tingimuseks gümnaasiumi lõpetamisel ja keskhariduse saamisel.

Spetsiaalne linnakomisjon valis esitlemiseks konverentsil kõige huvitavamad õpilaste tööd. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitja Larissa Degeli sõnul osutus kõige väärikamate tööde väljavalimine küllaltki raskeks. Meie linnas õpib palju võimekaid ja andekaid lapsi. Meie koolist esines konverentsil kaks 12.a õpilast. Polina Tšelnokova tööga „Kaasaegsete ilu kaanonite mõju noortele" (juhendaja Jelena Skvortsova) ja Aleksandr Juškov ajaloolise uurimusega „Kas NL saavutas enda eesmärke, mis olid püstitatud enne Talvesõda 1939.-1940.a" (juhendaja Jelena Krupina) esinesid hiilgavalt vastates kuulajate kiuslikkele küsimustele!

Õnnitleme õpilasi ja nende juhendajaid suurepärase esinemise puhul ja soovime edaspidist edu uurimuste valdkonnas!

Administratsioon


20.oktoobril 2014.a toimub õppenõukogu istung.

Toimumise koht: loengusaal
Toimumise aeg: 09.00-10.00

Päevakava:
1. Õppenõukogu esimehe valimine.
2. Õppenõukogu aseesimehe valimine.
3.Õppenõukogu sekretäri valimine.
4.Õppenõukogu tegevusse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja kaasamine.

Anna Zubova, kooli direktor

Õpperada Selisoo

Teisipäeval, 7. oktoobril 2014. aastal, varajasel sügishommikul asus 5.A, B, C klasside rühm koos enda juhendajatega, ajaloo ja loodusõpetuse õpetajatega, teele. Sellel päeval nad käisid Selisoo matkarajal, seejärel töötasid laboratooriumis uurides mikroskoobi all loodusmaterjali.

Õpilased külastasid koduloomuuseumi Iisakus, tutvusid selle traditsioonide ja ajalooga. Lapsed said uusi emotsioone, teadmisi ning heas tujus tulid koju tagasi. Üritus toimus tänu Keskkonnaameti toetusele.

Loodusõpetuse õpetaja Oksana Nikolajeva

Väljasõit kitsefarmi

28. septembril 1.B klassi õpilased käisid koos vanemate ja klassijuhatajaga põneval reisil Konju kitsefarmis. Linnalastele oli seal kõik väga huvitav: kuidas kitsed välja näevad, kuidas neid karjatatakse ja saadakse kitsepiima. Lapsed olid väga elevil, kui nendel lubati ise kitsekesi sööta. Farmi perenaine rääkis ka teistest farmis elavatest loomadest: lehmadest, väikestest ameerika hobustest, kodustatud laamadest, eesti raskeveohobustest ja ratsahobustest. Väljasõit oli mitte ainult õpetlik, vaid ka kasulik. Lapsed veetsid toredasti aega looduses ja jõid heameelega päris ökoloogiliselt puhast piima.

Klassijuhataja Galina Bojarova

Lõbusate ja leidlike klubi Kehtnas

4.-5.oktoobril 2014.a toimus Raplamaal Kehtnas Lõbusate ja leidlike klubi kool, kus õpetatakse kirjutama stsenaariume võistluste jaoks. Narvast võtsid sellisest üritusest esmakordselt osa
10.A klassi tüdrukud Anastassia Umrihhina, Gulnara Nadžafova ja Zarjana Sang. Kahe päeva jooksul õppisime looma nalju, kasutama toimetaja etteütlusi ja kirjutama ajurünnakuid.Kõige lõpus oli meil tõeline Lõbusate ja leidlike Klubi mäng, mis koosnes soojendusest ja võistkondade tutvustusest.Esikoha saavutas võistkond "Zoobar" 49 punktiga 50-st, kuhu kuulus ka Gulnara.Võistkonnad olid moodustatud nii uutest kui vanadest osavõtjatest, kellel seisab ees kõikide tarkuste õppimine, kuidas huvitavalt läbi viia Lõbusate ja Leidlike klubi üritusi.

Anastassia Umrihhina, 10.A klass