12 | 05 | 2021

Õppereis Tallinnasse

18. detsembril 9.E klass suundus meie riigi pealinna selleks, et külastada Eesti Kunstimuuseumit KUMU. Õpilased said läbi online-broneerimissüsteemi iseseisva rongipiletite ostmise kogemuse, demonstreerisid suurepärast oskust kasutada GPS-navigaatoreid enda telefonides orienteerumise ajal linnas ja said esteetilise naudingu kunstist. Reisi korraldanud inglise keele Deniss Tšertov avaldab tänu lastevanematele ja klassijuhatajale selliste viisakate, taiplike, distsiplineeritud ja haritud laste kasvatamise eest!

Где живут гномы?

А знаете ли вы, где живут гномы? Оказывается, они любят строить свои дома на деревьях. Об этом рассказал учащимся 1 – С класса главный гном в Рождественской деревне в Паннярве. Ребята посетили один такой дом, в котором живут волшебные человечки. Дети узнали, как живут гномы, чем они занимаются. С особым интересом и удовольствием знакомились с домашними животными, за которыми ухаживают эти человечки. В мастерской ребята своими руками изготовили маленького гномика. Вместе с гномами танцевали, пели и веселились в уютном зале большого приветливого дома. А в конце ребят ждал сладкий приз и угощение.

Классный руководитель 1-С класса Котова Вера.

Rongireis Tallinna

16. detsembril 3.e, 4.e, 6.e, 7.e  ja 9.e keelekümblusklassi õpilased koos klassijuhatajatega käisid põneval rongireisil Tallinnas.

Alguses külastasid lapsed Martsipanigaleriid, kus said teada martsipani ajaloost, retseptist ja valmistamise iseärasustest. Galerii ekspositsioonis olid esitatud martsipanist tordid, tuntud inimeste kujud ning multifilmide tegelased. Lastele pakuti voolida martsipanist jõulukingitusi oma perele ja lähedastele ning sellega nad said osavalt hakkama. 

Jõuluüritus Narva Kesklinna Gümnaasiumis.

Seoses jõulude lähenemisega korraldasid Narva Kesklinna Gümnaasiumi eesti keele õpetajad Natalja Kahur ja Svetlana Sergejeva 17. detsembril 2014. aastal algusega kell 13.00 Narva linna üldhariduskoolide 9. klasside õpilastele jõuluürituse. Üritusest võtsid osa Narva 6. Kooli, Narva Keelelütseumi, Narva Paju Kooli, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ja Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpilased.

Ürituse eesmägiks oli tutvustada jõulude tähistamise tava, kinnistada ja laiendada jõuludega seotud sõnavara eesti keeles, julgustada õpilasi osa võtma eestikeelsetest mängudest ja õppida eesti mõistatusi mõistatama.

Üritus algas sisuka esitlusega, milles oli kajastatud selline temaatika nagu jõulude ajalugu, eesti jõulukombed, jõuluehted ja jõuluroad. Esitluse järel vastasid õpilased viktoriini küsimustele, õppisid mängima eesti jõulumänge „Liig ja paar" ja „Kindamäng". Ürituse lõpus mõistatasid õpilased eesti jõuluteemalisi mõistatusi. Kõik lapsed olid väga aktiivsed, täitsid ülesandeid suure huvi ja hea meelega. Igaüks sai kingituseks komme ja pähkleid.
Suur tänu õpilastele ja nende õpetajatele osavõtu eest!

Natalja Kahur
Svetlana Sergejeva
Narva Kesklinna Gümnaasiumi eesti keele õpetajad

Jõulutöötuba

15. detsembril olid meil külas lapsed lasteaiast „Kakuke". Kohtumine oli pühendatud eelseisvatele jõulupühadele.

3.b klassi õpilased lavastasid etenduse „Kes on kõige tähtsam?". Seejärel meie külalised kuulsid ja nägid värvikate piltide näitel jõululugu, pärast seda nad mõistatasid suurepäraselt mõistatusi ning laulsid jõululaule. Eriti tähtis oli aga jõulukaardi valmistamine, mille nad saavad kellelegi kinkida, sest jõulud – see on mitte ainult kingituste saamise, vaid ka nende kinkimise aeg. Siin kolmanda klassi õpilased abistasid koolieelikutel koostada kompositsiooni ja liimida külge vajalikud detailid. Kõkidel tulid välja eriliselt ilusad kaardid!

Tunni lõpus sai iga töötoa osaleja magusa üllatuse ja värviraamatu. Aeg möödus kiirest, huvitavalt, aga kõige tähtsam – kasulikult nii koolieelikute kui ka 3.b klassi õpilaste jaoks.

3.b klassijuhataja Svetlana Petrova

Jõuluõnnitlus 4.E

 

22.detsembril 2014.a toimub õppenõukogu istung.

Toimumise koht: loengusaal
Toimumise aeg: 09.00-10.00

Päevakava:

1. Välishindamise tulemuste läbiarutamine.
2. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning riskide vältimiseks meetmete kavandamine (kodukorra ja hädaolukorra plaani uuendamine).

Anna Zubova
kooli direktor

INGLISE KEEL + INTERNET

Inglise keele õpetajate ainesektsioon otsustas esmakordselt (!!!) proovida viia läbi olümpiaadi MOODLE e-keskkonnas. Selleks õpetaja Deniss Tšertov töötas välja olümpiaadi pilootprojekti, mis sisaldas 32 erinevat küsimust, millele 12.detsembril vastas arvutiklassis 10 parimat 4. klassi õpilast. Vaatamata mõningatele tehnilistele takistustele tulid kõik õpilased ülesandega suurepäraselt toime. Lõppkokkuvõttes selgus kolm võitjat: 1.koha sai Marta Muravjova (4.a), 2.koha Anastassia Sinitsõna (4.a), 3.koha Erik Pihlakas (4.e). Õnnitleme õpilasi ja nende õpetajaid – Jevgeni Žigalovit ja Deniss Tšertovi. Täname ka Stanislav Makoveid, Anastassia Jakovlevat, Dmitri Gerassimovit, Jelizaveta Lernerit, German Vežbitskit, Aljona Belajat, Valeria Djominat julge järeleproovimise eest osaleda sellist laadi projektis. Inglise keele õpetaja on kindlad, et sellised ülesanded võimaldavad meie õpilastes arendada digitaalset pädevust ja tõstavad huvi õppeaine vastu.

Jõhvi Kontserdimaja külastamine.

10. detsembril 1.E, 2.E, 3.E , 4.E 5.E keelekümblusklasside õpilased käisid Jõhvi Kontserdimajas, kus vaatasid lastekontserti „Kaksteist kuud" Samuil Maršaki muinasjutu ainetel. Kaari Sillamaa Noorte Muusikateatri näitlejad laulsid, tantsisid ja näitlesid. Orkester mängis elavat muusikat. Dekoratsioonid ja näitlejate kostüümid olid väga ilusad. Kontsert toimus eesti keeles ja oli kasulik lastele. Saalis valitses jõulumeeleolu ja jõuluõhkkond. See teatriskäik oli lastele uus elamus, mis neile väga meeldis!

Keelekümblusklasside õpetajad: Arina Berestova, Irina Tõšova, Jevgenia Kirsanova, Jana Netšajeva