12 | 05 | 2021

Kujutava kunsti konkurss-näitus „Kaunitar – kala"

19. novembril toimus Narva Laste Loomemajas piirkondliku kujutava kunsti lastekonkursi-näituse „Kaunitar – kala" võitjate autasustamise tseremoonia.

Meie gümnaasiumi õpilased demonstreerisid suurepäraseid tulemusi!
Konkursil oli esitatud üle 370 töö.

Sellistel ulatuslikel konkursidel on konkurents väga suur.

Vanuserühmas 1.-3. klass võitsid Nadežda Burikova (1.a) ja Irina Perevalova (3.a) õpilased:
1. koht – German Tapner, 1.a klass (maal)
3. koht – Alesja Babakova, 1.a klass (maal)
2. koht – Aleksandr Zabornikov, 3.a klass (maal)

Matematika 6Matemaatika õpiku lehekülgedel

Kolmapäeval, 19. novembril toimus 7 tunni ajal kooli matemaatiline mäng jaamades 6.a, 6.b, 6.c ja 6.e klassi õpilastele. Õpilased pidid külastama 4 erinevat jaama: Loogilist (mõistatada reebuseid), Muusikalis-lingvistilist (tuletada meelde laule, vanasõnu ja kõnekäände, mis sisaldavad arve), Geomeetrilist (pulgakeste ümberpaigutamine geomeetriliste kujundite saamiseks) ja Ristsõnalist (lahendada ristsõna matemaatika mõiste kohta).

Mängu tulemuste põhjal sai kõige rohkem punkte 6.e klassi võistkond (Foto 1) ja saavutas selles mängus I koha. Teise koha sai punktide tulemuste põhjal 6.b klassi võistkond (Foto 2) ja kolmanda koha 6.a klassi võistkond (Foto 3).
Mängu korraldas ja viis läbi matemaatikaõpetaja Jana Kirs, teda abistas 4 õpilast 9.a klassist ja matemaatikaõpetaja Vladislava Avramenko.

Täname kõiki mängus osalemise eest.

Virumaa matemaatikavõistlused

Laupäeval, 15. novembril toimusid Kiviõlis 21. korda traditsioonilised Virumaa matemaatikavõistlused, kuhu tuli kohale 44 võistkonda (4 inimest võistkonnas) kahest maakonnast – Lääne-Virumaalt ja Ida-Virumaalt. Meie vanem võistkond, mille koosseisu kuulusid Artur Veske (12.a), Nikita Konstantinov (11.a), Alina Lerner (11.a) ja Anastassia Umrihhina (10.a), tuli kuue võitja hulka ja sai auhinnalise viienda koha. Tublid!

Õpilasi autasustati diplomite ja kingitustega. 8.-9. klasside neljaliikmeline rühm Rudolf Maunoneni (9.a), Elina Igolkina (9.a), Maksim Ussenko (8.b) ja Pavel Nehhoroševi (8.a) koosseisus esines väärikalt oma alarühmas ja sai 7. koha 26 kahe maakonna koolide seas. Täname õpilasi eduka esinemise eest, pealegi olid kuue õpilase jaoks sellise taseme võistlused esimesed.

Vladislava Avramenko

Ohutuse aabits „Tuli ei andesta vigu!"

13. novembril 1.a klassi õpilased koos klassijuhatajaga käisid külas lasteaias „Kakuke". Esimese klassi õpilased kutsuti ühisüritusele „Tuli ei andesta vigu!".

Lastele tulid külla tegelased Smešarikute maalt – kärsitu Kroš, arukas Siil ja kena notsu Njuša. Koos lastega multifilmi tegelased kordasid ja kinnistasid teadmisi ohtlikest olukordadest, tulekahju tekkimise põhjustest ja käitumisreeglitest tulekahju korral. Õpilased said teada, millal on tuli meile sõbraks ja abiliseks, aga millal võib olla ohtlikuks vaenlaseks. Multifilmi tegelased õpetasid lapsi, kuidas tuleb õigesti tegutseda tulekahju korral. Esimese klassi õpilased ja koolieelikud mõistatasid temaatilisi mõistatusi, laulsid tšastuškasid, vaatasid multifilmi, tantsisid, võistlesid jõus ja osavuses.

Ürituse lõpus Smešarikute maa tegelased soovisid lastele, et tuli oleks nendele ainult sõbraks.

Täname lasteaia „Kakuke" töötajaid külalislahkuse ja tulemusliku koostöö eest.

1.a klassijuhataja Nadežda Burikova

Vesi ja elu

5. novembril 2014. aastal avas Narva Pähklimäe gümnaasium hubase aktusesaali uksed bioloogiahuvilistele, Suurte bioloogiliste mängude osalistele linna ja maakonna koolide 8.-9. klassidest. 12. novembril võttis gümnaasiumide võistkondasid vastu (kokku 103 osalist, 16 võistkonda) Narva Keeltelütseum. Sel aastal olid bioloogilised mängud pühendatud teemale „Elu ja vesi". Teema valik ei olnud juhuslik, sest 2014. aasta on Soome lahe aasta, aga jooksva aastakümne 2005-2015 kuulutas 58. istungil Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee resolutsioonis A/RES/58/217 välja Rahvusvaheliseks „Vesi elu jaoks" tegevuse aastakümneks.

Konkursi ülesanded olid suunatud Baltimere ja Eesti piirkonna looduslike protsesside, ökoloogia teadmisele ja mõistmisele. Õpilased analüüsisid diagramme, töötasid Eesti kaartidega, tegelesid infograafikaga, demonstreerisid mikroskoobi kasutamise oskust ja suurepäraseid teadmisi mikroskoopilistest veeasukatest, puhta vee indikaatoritest.Palju positiivseid emotsioone kutsus välja logode konkurss, mis oli pühendatud Soome lahe aastale, ning Baltimerele pühendatud poeetiliste meistriteoste loomine.

Meie gümnaasiumi võistkonnad esinesid edukalt. 9. klasside võistkond, mille koosseisu kuulusid Rudolf Maunen, Aleksei Golubev, Daniil Luzjanin, Nikita Ille, Isabella Tarassova ja Anna Misnik, sai esimese koha nominatsioonis „Parimad hüdrobioloogid". 12. klasside võistkonda kuulusid Aleksandr Juškov, Polina Tšelnokova, Lianna Nikolajeva, Anna Krušatina, Vladislav Morozov, Nina Vatševskaja ja Darja Vatševskaja. Nemad võitsid nominatsioonis „Eesti veekogude asjatundjad".

Sügis läbi inglise ja eesti keele, luule ja pildistamise

Novembris 10.a ja 11.a klasside õpilased osalesid inglise keele tundides projektis "Autumn through English, Estonian, Poetry and Photography", mille eesmärgiks oli näidata sügise ilmingut läbi fotode ja poeesia inglise ja eesti keeles. Projekti osalistel õnnestus näidata oma loomingulisi võimeid oskuses näha ilu, kurbust ja meeleheidet sügise ilmingul. Täpselt välja valitud inglise ja eesti luuletajate värsiread aitasid õpilastel täies mahus avada iga pildi ideed ja vaatajal tunnetada selle meeleolu. Selle tööga innustatud 10.a klassi õpilased Gulnara Nadžafova ja Maria Zabolotnaja luuletasid ise suurepäraseid poeetilisi värsse inglise ja eesti keeles. Kunstnik Tatjana Sonina hindas kõiki töid ja tõi esile Pirk Alina (I koht), Arina Pjattoeva (II koht) ja Maria Zabolotnaja (III koht) fotod.

Täname kõiki näituses osalejaid! Loodame, et see projekt muutub traditsiooniks sel õppeaastal. Ees ootab talv ...

O. Lutška, inglise keele õpetaja

Robotehnika tehnoloogiapäevad „Roheline energia - tuuleenergia"

Sügisvaheajal robotid vallutasid Narva Keeltelütseumi spordisaali! Kaks päeva seal undas tehistuul ja vurisesid mootorid, ja kõik sellepärast, et seal toimusid meie linna ja maakonna jaoks traditsioonilised tehnoloogiapäevad robot Mikuga. Selle aasta teemaks on „Roheline energia - tuuleenergia". Ürituse sponsoriteks olid kontsern „Eesti Energia" ja „Swedbank". Üritusest võtsid osa 6.-9. klasside õpilased viiest Narva koolist ja gümnaasiumist. Kõikidele osalejatele tagati toitlustamine ja tööks vajalikud materjalid ning vahendid.

Selle aasta ülesandeks oli ehitada päris tuuliku makett tuuleenergia muundamiseks elektriks. Kõik võistkonnad töötasid innukalt ja ehitasid erinevaid makette interkatiivsete elementidega.

Meie gümnaasiumi võistkond, mille koosseisu kuulusid Mark Zelinski, Ilja Bõkov, Maksim Lõssenkov ja Aleksei Garanin, sai raskes konkurentsikas võitluses 2. koha. Meie võistkonna tuulik töötas välja kõige suurema koguse elektrienergiat kõikide mudelite seas! Kuid kahjuks vedas alt disain ja vormistmine.

Kõik üritusel osalejad said diplomeid ja väärtuslikke auhindu sponsoritelt.

XI RAHVUSVAHELINE PUŠKINI KONKURSS
„TAAS OLEN MA TEIE, OH NOORED SÕBRAD!" - 2014

5.11.14 – 8.11.14 Narva Keskraamatukogus ja Laste Loomemaja kontserdisaalis toimus XI Rahvusvaheline Puškini konkurss „Taas olen ma Teie, oh noored sõbrad!".
Vanuserühmas 1.-4. klass nominatsioonis „Artist" oli kõige nooremaks osalejaks ja tuli ka võitjaks (1. koht) 1.a klassi õpilane Jelizaveta Štšura (õpetaja N. Burikova). Jelizaveta lummas žürii ja pealtvaatajate südameid, kui andes edasi luuletuse muusikat, luges tundeküllaselt, vabalt, näitlejalikult katkendit M. Lermontovi luuletusest „Soov".

Selles etlejate konkursi nominatsioonis osalevad aktiivselt juba 4. aastat järgemööda veel ühed N. Burikova hoolealused: need on 4.a klassi õpilased Marta ja Akim Muravjovid.

Žurii arvates on võrreldes eelmise aastaga Marta ja Akimi artistlikkus kasvanud ning see leidis kinnituse emotsionaalses lugemises, loomulikus esituses, poeetilise teksti mõistmises. Marta ja Akim said 2. auhinnalise koha.
Vanemas vanuserühmas nominatsioonis „Artist" esindasid meie gümnaasiumi Aleksandra Gurkina (9.a kl) ja 9.b klassi õpilane Ivan Rjabov (õpetaja J. Antonova). Žürii hindas õpilasi kõrgelt ja autasustas neid I astme diplomitega. Aleksandra võlus enda julgusega, esitades ilmekalt romanssi M. Lermontovi luuletuse „Ma üksi teele asun" järgi; aga Ivan, аmmune konkursi korraldajate lemmik, tõestas järjekordselt oma silmapaistvat artistlikku annet, kui luges M. Lermontovi luuletust „Leheke".

Tund väljasõidul!

Juba kolmandat aastat, 12. novembril, meie gümnasistid, aga seekord ka 8. klasside õpilased, külastavad Salme Kultuurikeskust Tallinnas, et tutvuda järjekordselt klassikaliste välismaa teostega, mis on esitatud teatrietendustena inglise keeles. Seekord õpilased vaatasid etendust „Frankenstein – monster või müüt". Laste arvates see on tõsine ja muljetavaldav teos, mis sisaldas ka huumori elemente, mõnikord oli see „must huumor", kuid üldiselt tulid näitlejad ja lavastajad peamise ülesandega suurepäraselt toime! Arvan, et meie laste jaoks on selliste ürituste külastamine kultuurse kogemuse omandamine, silmaringi laiendamine ja pädevuste arendamine keele õppimisel!

Maria Jaksina – sõidu korraldaja

Etim letomJoonistuste konkurss „Sellel suvel ma lugesin läbi ..."

Oktoobris viis Narva Keskraamatukogu läbi joonistuste konkursi „Sellel suvel ma lugesin läbi ...". Konkursi tulemuste põhjal tuli võitjaks 3.-4. klasside seas 3.a klassi õpilane Aleksandr Zabornikov. Aleksandri tööd (Fazil Iskander. Tšika lapsepõlv; Arkadi Gaidar. Timur ja tema meeskond) osutusid vaatajaskonna hääletamise tulemuste põhjal kindlaks liidriks.

Õnnitleme Sašat võidu puhul!
Klassijuhataja I. Perevalova

Конкурс рисунков «Этим летом я прочёл...»

В октябре Нарвская городская библиотека проводила конкурс рисунков «Этим летом я прочёл...». По итогам конкурса победителем среди учащихся 3 – 4 классов стал Александр Заборников – ученик 3 а класса. Работы Саши (Фазиль Искандер. Детство Чика; Аркадий Гайдар. Тимур и его команда) по итогам зрительского голосования стали безусловными лидерами.

Поздравляем Сашу с победой!
Классный руководитель: Перевалова И. Е.