20 | 06 | 2021

Lõbusad stardid

30. märtsil 3.a ja 3.c klassi õpilased võtsid vastu külalisi lasteaedadest „Kakuke" ja „Kaseke". Laste jaoks korraldati „Lõbusad stardid". Teatejooksud möödusid sõbralikult ja lõbusalt. Osalejad näitasid oma osavust, kiirust, vastupidavust. Kaotajaid ei olnud! Iga laps said magusa auhinna.

Tahame tänada liikumisõpetajaid Tatjanat ja Marinat lasteaedadest „Kakuke" ja „Kaseke" abi eest spordipäeva korraldamisel.

3.a klassijuhataja I. Perevalova ja 3.c klassijuhataja A. Krainik

eTwinningu projekt "Tervisepäev meie koolis"

Niimoodi möödus meie tervisepäev Narva Kesklinna gümnaasiumis.
Päevakavas olid järgmised üritused:
• kaks kehalist puhkepausi/pausid igas tunnis,
• sportlik flashmobi kooli juhtkonna jaoks,
• sportlik flashmobi kooli koristajate jaoks,
• sportlikud joonistamise tunnid algkassides teemadel:
- Spordialad
- Kuidas ma teen sporti?
- Terves kehas, terve vaim
• sportlik ajurünnak teemal „Sport on vahva!" ja „Sport is Great!" inglise ja eesti keele tundides,
• sporditeemaliste joonistuste ja plakatite näitus päeva lõpus.
Kõik oil vahva!
Siin on päeva SLIDESHOW http://lingid.ee/tervisepaev

Projekti koordinaator, Olga Lutška

Kirjanduslik mäng

2. aprillil, H. C. Anderseni sünnipäeval, toimus linnaraamatukogus kirjanduslik mäng kirjaniku muinasjuttude põhjal. Meie viiendate klasside õpilased Ilona Fjodorova, Darja Zemljanuhhina, Kirill Agafonov, Polina Somova (5.а klass), Vsevolod Galitski, Ilja Jakovlev (5.b klass) tulid kolmandale kohale ja said kingituseks raamatud. Tublid!

Õpetaja T. Pustova, A. Kurman

Литературная игра.

2 апреля в день рождения Г.Х. Андерсена в городской библиотеке прошла литературная игра по сказкам писателя. Наши пятиклассники Илона Фёдорова, Дарья Землянухина, Кирилл Агафонов, Сомова Полина( 5а класс), Галицкий Всеволод, Яковлев Илья( 5в класс) заняли третье место и получили в подарок книги. Молодцы!

Учителя Пустова Т.М, Курман А.В

Turvalisus vee peal

3.04.15 toimus 1.a klassis loeng teemal „Turvalisus vee peal". Loengut pidas Päästeameti vanemspetsialist Maila Leete. Tunnis räägiti käitumisreeglitest vee peal soojal aastaajal. Koos avasime õnnetusjuhtumite põhjuseid veel. Lapsed mõistsid, et ujuda võib ja on vaja iga päev. Tihti sõltub ujumisoskusest inimese elu. Maila jutustas, kuidas on vaja teguteseda hädaolukorras.

Tunni lõpus 1.a klassi õpilased koos spetsialistiga töötasid välja rida reegleid turvaliseks käitumiseks vee peal, samuti õpppisid päästevesti õigesti selga panema.

Täname vanemspetsialisti Maila Leetet kasuliku vestluse eest ohutustehnikast vee peal.

1.a klassijuhataja Nadežda Burikova

¡Hola! ¿Cómo está?

Neljapäeval, 2. aprillil, külastas meie 9.e, 8.a ja 8.e klasside õpilasi külaline Hispaaniast – Alvaro. Järjekordselt oli meie klassil suurepärane võimalus suhelda välismaalasega, kelle jaoks on inglise keel samuti võõrkeel. Alvaro jutustas meile oma riigist, linnast, kus ta elab, oma huvidest. Tunnis sai iga õpilane rakendada oma teadmisi ja oskusi, esitades küsimusi nii Alvarole kui ka klassikaaslastele. Peale selle Alvaro õpetas meile mõningaid hispaaniakeelseid sõnu ja fraase, mis oli mitte ainult huvitav, vaid ka õpetlik. Vaatamata selle, et mitte kõik, mida külaline rääkis, oli arusaadav (absoluutselt teine spetsiifiline aktsent), ei rikkunud see kuidagi meie üldist muljet. Üldiselt oli õhkkond väga meeldiv ja sõbralik. Meile kõigile väga meeldis ka kostitus, mida tõi hispaanlane - Tortilla Española või Spanish Omelette.

Sellised tunnid kingivad meile hulgaliselt positiivseid emotsioone ja jäävad kauaks meelde. Tahame tänada meie inglise keele õpetajat Deniss Tšertovi selle eest, et ta korraldab selliseid kohtumisi, mis aitavad meil kasutada enda teadmisi praktikas ja saada kogemust suhtlemises võõramaalastega.

Eleonora Fjodorova, 9.e klass

Linnakonkurss „Imeline teleskoop"

Märtsis kuulutas Astri Planetaarium välja konkursi, milles osalemiseks oli vaja meisterdada oma „Imeline teleskoop" ja tuua see planetaariumisse.

3.b klassi õpilane Irina Ruskul lähenes teleskoobi meisterdamisele loominguliselt, tehes selle metallist, kartongist ja vahtplastist. Teleskoop tuli tõesti imeline välja ja Irina sai 2. koha!

Täname Irinat osalemise eest ja soovime edaspidi loomingulist edu!

http://planetaarium.ee

3.b klassijuhataja S. Petrova

Multiprojekt "Tervisepäev meie koolis"

poster

Matemaatikatund kui loovtöö

8.b klassi õpilased Nastja Merkulova ja Tanja Vorobjova valisid sel aastal loominguliseks tööks matemaatikatunni. Nad korraldasid KVNi 2. klassi õpilaste jaoks. Laste juurde tulid külla Smešarikud, kes tõid kaasa erinevaid ülesandeid. Lapsed pidid peast arvutama, lahendama loogilisi ülesandeid, reebuseid ära arvama. Oli väga huvitav. Võistkonnad said tänukirjad ja magusad auhinnad aktiivse osalemise eest.

2.a klassijuhataja A. Kurman

Урок математики как творческая работа

Учащиеся 8б класса Меркулова Настя и Воробьёва Таня в этом году для творческой работы выбрали урок математики. Они провели КВН для учеников 2 класса. В гости к детям пришли Смешарики, которые принесли разные задания. Ребятам пришлось и в уме посчитать, и логические задачи решать, и ребусы отгадывать. Было очень интересно. Команды получили грамоты и сладкие призы за активное участие.

Классный руководитель 2А Курман А.В.

Терпение и труд всё перетрут

23 марта в Таллинне состоялся заключительный тур Республиканской олимпиады по эстонскому языку для учащихся 9-12 классов школ с русским языком обучения, организованный Таллиннским университетом при поддержке Министерства образования и науки Эстонии. Победителем олимпиады в старшей возрастной группе (11-12 кл.) стал восемнадцатилетний нарвитянин, Александр Юшков, ученик 12 класса нашей школы.

Саша, как давно ты изучаешь эстонский язык?
Я изучаю эстонский язык с первого класса в своей родной школе. У меня замечательный учитель, Елена Яковлева. Учитель требовательный, строгий, но справедливый, а главное - любящий и знающий свой предмет. Разве без её поддержки я достиг бы успехов?

Ты говоришь о своих успехах. Значит кроме победы на олимпиаде по эстонскому языку, у тебя есть ещё достижения?
Да, есть. В этом учебном году принимал участие в региональных турах олимпиад по математике (2-ое место), по химии (3-е место), по биологии (3-е место), в прошлом году - по истории (1-ое место). Два последних года подряд участвовал в региональных конкурсах спонтанной речи на эстонском языке в рамках «Недели родного языка» (2-ое , 1-ое места). Успешно защитил исследовательскую работу «Достиг ли СССР своих целей, поставленных перед Зимней войной 1939-40гг» сначала в школе, а потом в качестве выступающего на конференции исследовательских работ в Нарвском колледже Тартуского университета.

Õppereis Virumaa kolledžisse

27. märtsil toimus 10., 11., 12, klassid õpilaste ja keemiaõpetaja S. Stepanenko õppereis TTÜ Virumaa kolledžisse Kohtla-Järvel. Meie ekskursioon algas peahoonest, kus meile näidati uut soetatud vara IT valdkonnast, need on Prantsusmaalt pärit robot Nao, aga ka Oculus Rift, kes on kuulus oma virtuaalse reaalsuse poolest. Seejärel me viisime läbi töö „Õunhappe sisalduse määramine õunamahlas potentsiomeetrilise tiitrimise meetodil". Vaatamata pikale ja igavale nimetusele, töö osutus väga põnevaks ja õpetlikuks. Selle tulemusena me selgitasime välja, et Põltsamaa mahl on tehtud õuntest, aga mitte kemikaalidest. Pärast seda me kuulasime loengut kolledžisse sisseastumisest ja selgus, et see polegi nii raske. Õppimine on tasuta ja on võimalus stipendiumi saada, mis rõõmustab neid, kes kavatsevad seal õppida. Samuti viidi meid ühiselamusse, kuid õigem oleks öelda üliõpilasmajja. Selles on olemas kõik, mida on vaja täiuslikuks tudengieluks: jõusaal, saun, raamatukogu, dušš, köök, õppetoad arvutitega ja head elutoad. Seal me kohtasime meie eelmise aasta vilistlast – talle meeldib seal õppida ja elada. See õppesõit oli õpetlik ja huvitav. Soovitan see koht ära märkida edaspidiseks külastamiseks või sinna sisseastumiseks.

10. klassi õpilane Gulnara Nadžafova